Kirke

Eysteinkyrkja

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Foto: Hans-Jacob Dahl
Pilegrimskirke på Hjerkinn, Dovrefjell

Adresse

2661 Hjerkinn

Telefon

+47 612 40 036

Eysteinkyrkja

https://kirkesok.no/kirke/051100301

Nettadresse

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/dovre_kyrkjelege/

Telefon

+47 61 24 00 36

Postadresse

Kongsvegen 22, 2662 Dovre

Avstand

Ved leden

Åpen 2024

Daglig fra Juni 15. – September 1 kl 08 - 19

Tidebønn

kl 09 og kl 18

Eysteinkyrkja ligger på Hjerkinn, Dovrefjell 965 moh. Den ble reist i 1969 som en kirke for pilegrimer og andre reisende over fjellet. Kirken

Eysteinkyrkja er bygget i betong. Det stusser mange besøkende på, skulle ikke en norsk fjellkirke være laget i tre? Det andre mange undrer seg over er kirkas utseende, de spesielle takvinklene, kirkerommet som smalner opp mot koret. Eysteinkyrkja er tegnet av Magnus Paulsson og utformingen er inspirert av fjellformasjonene i Snøhettaområdet. Betong som bygningsmateriale gav muligheter til å skape den særegne koråpningen og kuppelen over alteret.

Kirker har ofte fått navn etter en helgen eller en bibelsk person. Det gjelder ikke Eysteinkyrkja, som har fått navn etter en konge. Eystein Magnusson var konge i Norge i perioden 1103–1123 og i følge sagaen lot han bygge sælehus for ferdafolket over Dovrefjell. Det var hus som skulle trygge ferdselen over fjellet for pilegrimer og andre. Vi vet også at det i middelalderen sto en kirke her på Hjerkinn. Det var med et tilbakeblikk på disse tradisjonene at ideen om å reise Eysteinkyrkja kom. I våpenhuset er det et portrett av kong Eystein, en kopi av Norges eldste samtidige kongeportrett.

Eysteinkyrkja er hver sommer møtested, informasjonspunkt og kirke for pilegrimer og andre. Pilegrimssenter Dovrefjell betjener pilegrimene herfra og alle er velkommen innom for en stille stund, en samtale, et stempel eller for å få informasjon om leden videre inn mot Trondheim.

Eysteinkyrkja har et vakkert rosevindu, en forsmak på rosevinduet i Nidarosdomen.
Foto: Hans-Jacob Dahl