Ekebergparken

Ligger langs Borgleden
Jan Torstein Engen
Ekebergparken er en skulptur og kulturminnepark på 255 mål

Adresse

Kongsveien 23, 0193 Oslo

Åpent

Alltid

Avstand

Ved leden

Kunstsamlingen består av over 40 skulpturer plassert ute i et omfattende nett med stier.

Du finner også spor etter Oslos lange historie med helleristninger og andre fornminner.