Kirke

Eidsvoll kirke

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Eidsvoll kirke har spilt en fremtredende rolle gjennom historien. Den hadde nær tilknytning Eidsivatinget, og det skal i deler av middelalderen ha vært forbindelser med Oslo domkapittel. Blant kjente sogneprester her er Nicolai Wergeland og Eilert Sundt. Hvorvidt det har vært kirke her allerede på Olav den helliges tid, vet man visst ikke sikkert, men den nåværende stammer fra ca. 1200 og har sitt nåværende utseende fra etter en brann i 1883

E-post

kirkekontoret@eidsvoll.kirken.no

Telefon

+47 63965220

Adresse

Breidablikk, 2080 Eidsvoll

Åpent

Kirken åpen onsdag og fredag 13-16. Gudstjeneste hver søndag kl 11.00.

Eidsvoll kirke ble viet til det hellige kors, Peter og Paulus, og ble reist i kong Sverres styringstid (1177-1202). Dette gjør den til den eldste steinkirke i korsform i landet. Formen på kirken vitner om at det var en cistercienser som var arkitekten bak bygget. Denne munkeordenen kom til Norge i 1146 og reiste klosteret sitt på Hovedøya i Oslo i 1147.

Kirken har brent mange ganger, med påfølgende ombygginger. De to siste restaureringene skjedde i 1885 og i 1965. Under restaureringen i 1965 ble det foretatt arkeologiske undersøkelser under koret og tårnfoten, og det ble der påvist graver som lå under selve kirkebygget. Gravene vitner om en eldre kirkebygning som lå på samme sted som dagens middelalderkirke. Under restaureringen ble det også funnet 117 mynter fra middelalder. Myntene stammet fra Norge, Sverige og Danmark.

Kirken må ses i sammenheng med Eidsivatingsamlingene på Eidsvoll, og må ha spilt en sentral rolle i forholdet mellom kirke, konge og stat. Eidsivating ble lagt til Eidsvoll i 1022 av Olav Haraldsson. Da disse samlingene tok slutt tidlig på 1600-tallet, gikk kirken over til å være en vanlig sognekirke.

Kilde Akershus kulturnett

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.