Kirke

Bønsnes Kirke, Røyse

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Bønsnes kirke ligger på Bønsnes i Hole kommune, ytterst på Røysehalvøya, og er en av de eldste middelalderkirkene her i landet. Ifølge sagnet var det Olav den hellige som bygget den. Det fortelles at han var i livsfare på Tyrifjorden, og lovet å bygge en kirke dersom han kom levende til lands. Kirken er sommeråpen, se åpningstider på kirkens hjemmeside.

Adresse

Bønsnesveien 409, 3530 Røyse

Telefon

+47 32 16 01 00

Nettsted

www.kirken.no/hole

Åpen

Åpen i sommersesong

Avstand

På leden

Kirken er knyttet til kong Olav Haraldsson særlig gjennom hans oppvekst i denne bygda på Røyse, beskrevet i Snorres kongesagaer. Bønsnes er sammen med Hole Kirke en av de to gjenværende steinkirkene i Hole fra middelalderen; ruinen av en tredje kan sees på Stein gård. Kirken, som er en gave- eller lovekirke, ligger høyt og vakkert omgitt av fruktbare jorder og med vidt utsyn mot sør utover Tyrifjorden.

For detaljert beskrivelse og informasjon om åpningstider, kirkelige handlinger og arrangementer se kirkens hjemmeside: https://www.kirken.no/nb-NO/fe...

Utenfor kirken finner du både drikkevann, benk og stempel til pilegrimspasset ditt.

Middelalderkirken er bygget i stein i romansk stil. Kirken er viet til St. Olav og i følge sagnet var det Olav den Hellige som bygget den. Mer sannsynlig ble kirken bygget i Olav Kyrres regjeringstid (1066-93).

Utover på 1500 og 1600-tallet ble kirken forsømt, før den mot slutten av 1600 og begynnelsen av 1700-tallet ble restaurert. Tretårnet foran vestgavlen ble antagelig oppført i forbindelse med reparasjoner på tak og mur på 1850-tallet.

Kirken huser en flott Madonna-skulptur i tre fra ca. 1250, i tillegg et krusifiks fra 1400-tallet. Det er de eneste delene som er igjen av det opprinnelige middelalderinteriøret. Prekestolen og altertavlen stammer fra ca. 1700. Døpefonten er trolig fra 1600-tallet og ble oppmalt i 1726.