Pilegrimsleden | Bønsnes Kirke, Røyse
Kirke

Bønsnes Kirke, Røyse

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Kirken er knyttet til kong Olav Haraldsson særlig gjennom hans oppvekst i denne bygda på Røyse, beskrevet i Snorres kongesagaer. Bønsnes er sammen med Hole Kirke en av de to gjenværende steinkirkene i Hole fra middelalderen; ruinen av en tredje kan sees på Stein gård. Kirken, som er en gave- eller lovekirke, ligger høyt og vakkert omgitt av fruktbare jorder og med vidt utsyn mot sør utover Tyrifjorden. Med sin tilknytning til St. Olav er Bønsnes et særegent sted på St. Olavsveien mot Trondheim, og leden, som nå går til lands, gjør en omvei for å komme utom Røysetangen. Ellers ligger kirken fritt og høyt, godt synlig for de som kommer seilende opp Hols- eller Tyrifjorden. For detaljert beskrivelse se http://hole.kirken.no/holemenigheten/kirkene/bonsnes-kirke

Nett

www.kirken.no/hole

Adresse

Bønsnes, 3530 Røyse

Pris

30 kr for guidet omvisning

Åpen

Normalt åpen hver dag i sommersesong, men stengt pr dd grunnet Covid 19

Avstand

På leden

Middelalderkirken er bygget i stein i romansk stil. Kirken er viet til St. Olav og i følge sagnet var det Olav den Hellige som bygget den. Mer sannsynlig ble kirken bygget i Olav Kyrres regjeringstid (1066-93).

Utover på 1500 og 1600-tallet ble kirken forsømt, før den mot slutten av 1600 og begynnelsen av 1700-tallet ble restaurert. Tretårnet foran vestgavlen ble antagelig oppført i forbindelse med reparasjoner på tak og mur på 1850-tallet.

Kirken huser en flott Madonna-skulptur i tre fra ca. 1250, i tillegg et krusifiks fra 1400-tallet. Det er de eneste delene som er igjen av det opprinnelige middelalderinteriøret. Prekestolen og altertavlen stammer fra ca. 1700. Døpefonten er trolig fra 1600-tallet og ble oppmalt i 1726.

Kilde: www.kirkesok.no

Foto: kirkesøk.no

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.