Pilegrimsleden | Biri kirke
Kulturminne

Biri kirke

Kirke bygget 1777

Biri kirke ligger i Biri sokn i Toten prosti. Kirken er en korskirke i tre, og den ble oppført i 1777. Arkitekten var Amund Nilsen Gloppe. Kirken ble restaurert i 1936/38 og i 1953/54.

Opprinnelig stod det en stavkirke på stedet, bygget på 1100-tallet, typemessig kan den dateres til annen halvdel av 1100-tallet. En madonnaskulptur i tre av Jomfru Maria og Jesusbarnet fra 1230-1240, som opprinnelig stod plassert i stavkirken, står utstilt i Kulturhistorisk museum/Universitetets Oldsakssamling i Oslo. I 2013 ble en kopi av denne skulpturen avduket i Biri kirke.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.