Kulturminne

Bersveinhølen

Spektakulært middelalderbrosted

Avstand

Ved leden

Her ser du Frya-elva smalne inn til et trangt gjel før elva stuper ut i Bersveinhølen.

Man kan også se restene etter et sagbruk og en mølle i nærheten av brostedet. Bergsveinhølen var tidligere arena for Juv-forestillingene under det årlige Peer Gynt-stemnet (bildet).