Kulturminne

Bergenske Kongevei, Ringerike og Hadeland

Kongeveiene var datidens "riksveier" som bant sammen landsdeler. Den Bergenske kongevei gjennom vårt distrikt ble utbygget til fast vei på førstningen av 1800-tallet. Før den tid var det mest ryddede veifar, som kan være vanskelig å gjenfinne. Pilegrimsleden følger i hovedsak kongeveien over Krokskogen, gjennom Jevnaker og over Gran og Tingelstad ned til Brandbu. Der tar den Bergenske Kongevei en vestlig kurs oppover langs Randsfjorden, gjennom Valdres og over Filefjell, mens pilegrimsleden følger Kjølvegen over Høgkorsa til Toten

Den bergenske kongeveg er også kjent som den bergenske hovedveg. Kongeveger - eller Via Regia på latin - er en vegadministrativ betegnelse som ble tatt i bruk på 1600-tallet. Dette var veger som bandt viktige deler av landet sammen i eldre tid, og som var viktige for å få utnyttet landets ressurser. Vegen du nå går på er en del av Den gamle Bergenske kongeveg, som ble anlagt og utbedret i dette distriktet i årene mellom 1818 og 1918. Vegfaret herover er imidlertid betydelig eldre. Dette vet vi ut fra en reisebeskrivelse fra 1594, da biskop Jens Nilssøn foretok en visitasreise til Ringerike, Toten og Hedmarken.