Kirke

Berg kirke

Ligger langs Borgleden
Berg kirke er en av Østfolds 16 middelalderkirker. Den ble bygd i første halvdel av 1100-tallet, da kristendommen fortsatt var ny i Norge.

Nett

http://halden.kirken.no/hva-skjer/berg

Adresse

Lundestadveien 190, 1763 Halden

Åpent

Ingen faste åpningstider

Avstand

Ved leden

Med den gamle ferdselsveien i nord, og sjøveien ikke langt unna mot sør, ligger Berg kirke strategisk plassert for pilegrimer på vei mot Nidaros. Skipet ble utvidet i middelalderen, og er i dag usedvanlig langt. Kirken har bevart sitt autentiske preg, blant annet ved at den fortsatt har sin opprinnelige inngang i sørveggen. Berg kirke har heller ikke våpenhus.

Innenfor de over 2 meter tykke veggene, er det altertavlen fra 1600-tallet som fanger blikket. Den er laget av Niels Snekker, fra Fredrikstad, og ser man nøye etter finner man både den dansk-norske kongens monogram og flere kjente familiers våpenskjold. Døpefonten i kleberstein er det eneste av inventaret som er bevart fra middelalderen.

Ved kirkens vestvegg er det oppstilt en kalksteinsplate. Dette er kirkegårdens eldste gravminne, fra 1600-tallet. Gravminnet har merker etter evangelistsymboler i hjørnene, to våpenskjold og en hodeskalle i midten.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.