Kirke

Berg kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Berg middelalderkirke ble bygd på i første halvdel av 1100-tallet, og er en av Østfolds eldste kirker.

Adresse

Lundestadveien 190, 1763 Halden

Berg kirke er en av Østfolds 16 middelalderkirker. Den ble bygd da kristendommen fortsatt var ny i Norge og med et helt spesielt særpreg; hovedinngangen er på søndre langside og kirken har heller ikke våpenhus.

Med den gamle ferdselsveien i nord, og sjøveien ikke langt unna mot sør, ligger Berg kirke strategisk plassert for pilegrimer på vei mot Nidaros.

Kirkens nære beliggenhet til havet gjenspeiler seg i byggverket. Mørtelen som ble brukt i de 2 meter tykke murene, er nemlig blandet med knuste blåskjell!

Innenfor de tykke murene, er det altertavlen fra 1615 som fanger blikket. Den er laget av Niels Snekker, fra Fredrikstad, og ser man nøye etter finner man både den dansk-norske kongens monogram og flere kjente familiers våpenskjold. Døpefonten i kleberstein fra Gotland 1150 er det eneste av inventaret fra middelalderen som er bevart.