Kulturminne

Bautasteinen ved Mariendal

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Bautasteinen ved Mariendal

Adresse

Åshøgdvegen
2360 Rudshøgda

Avstand

Ved leden

Ved Mariendal står en bautastein i vegkanten som kalles Trollsteinen. Sagnet forteller at risen (ond kjempe) på Biri på andre siden av Mjøsa skal ha blitt så harm over at det ble bygget en kirke, Ringsaker kirke, rett ovenfor hans bolig at han tok en stein og kastet den mot kirketårnet.