Kirke

Austråttborgen | Nøkkelsted

Ligger langs Kystpilegrimsleia
Austråttborgen på Ørland kan føre sin stolte historie mer enn 800 år bakover i tid.

Besøkstid

kl. 11 - 16 alle dager | åpne omvisninger fra kl 12 - 15
Som pilegrim er det gratis å besøke kapellet. Omvisning ellers får du ved kjøp av billett.

Tilgjengelighet

4. juli - 9. august . Ta kontakt ved forespørsel ut over dette.

Stempel

Her får du klistermerke i passet i stedet for stempel. Du finner dem i en postkasse ved gjerdeporten før selve bygningen.

Som sete for høvdinger og adelsmenn har herregården vært tilholdssted for mektige skikkelser i Norgeshistorien, fra Finn Arnesson - kong Olav Haraldssons mann - via Åsulv Eriksson - hertug Skules banemann - til fru Inger Ottesdatter- reformasjonens fanebærer. Mye er tapt gjennom årene men store kulturverdier har også blitt overlevert til vår tid.
Austråttborgen startet som en privatkirke rundt 1200, men ble senere ombygd til privatresidens, antagelig under fru Ingers tid tidlig på 1500-tallet. Deretter bygges herregården ut på 1600-tallet av rikets kansler Ove Bjelke til det renessanseslottet vi møter i dag.

Inngangsporten med Bjelkeslektens våpenskjold fører deg inn til det indre anlegget.
Nedre borggård er et malerisk skue med 14 karyatider - søyler i menneskeform – som omkranser plassen. Hovedbygningen har dobbelttrapp med Norges eldste smijernsarbeid, loggia og eget kapell med fornemt inventar, blant annet 7 treskulpturer fra middelalderen.

Austråttborgen er i dag nasjonaleiendom, og det er omvisninger i sommersesongen.

Besøk Austrått sin hjemmeside på nkim.no