Kirke

Ås kirke

Ligger langs Borgleden

Foto: VikenFotoVideo

Blandt de lærde

Adresse

Kirkeveien 35, 1430 Ås

I 1859 ble "Den Høiere Landbruksskole på Aas" opprettet som Norges tredje høyere utdanningsinstitusjon. Den ble etablert like sørvest for høyden med jordbruksbygdas middelalderkirke. Syv år senere st en ny kirke ferdig på den samme høyden.

Nåværende Ås kirke avløste en middelaldersk steinkirke i romansk stil fra ca 1170. Den ble oppført i granitt, av tilhuggede firkantede steinblokker og var i sin tid Follos største steinkirke.
Den første kirken ble sannsynligvis bygget rundt år 970 og var en enkel stavkirke.

Kirken som står der i dag, står på et fundament av steinblokker fra den gamle. I tillegg kan vi se steiner fra den gamlekirken i gjerdet rundt kirkegården.

Glassmaleriene er formgitt av Per Vigeland (utført av G.A. Larsen) i 1930, og døpefonten i kleberstein er fra siste halvdel av 1100-tallet og er overført fra de tidligere kirkene.
Av de to kirkeklokkene skal én være fra middelalderen, mens den andre ble støpt i Amsterdam i 1631 (ifølge «Norges kirker», mens en folder om kirken daterer den til 1638). NRK har faktisk lydopptak av klokkene!