Kirke

Alstadhaug kirke

Ligger langs St. Olavsleden
Alstadhaug kirke på Skogn i Levanger og Sør-Innherad prosti er en steinkirke fra 1100-tallet. Kirken er bygd i overgangen mellom romansk og gotisk arkitekturstil.

Adresse

Fv119 1, 7600 Levanger, Norge

Åpent

11 - 16 i sommersesongen

Web

https://kirkesok.no/kirke/171900101

Alstadhaug kirke ble oppført på 1100-tallet og besto av et rektangulært skip og et smalere og lavere rett avsluttet kor. På 1200-tallet fikk koret et åttekantet tilbygg (oktogon) i øst, og i senmiddelalderen et sakristi på nordsiden av koret. På 1600-tallet fikk kirken et dåpshus på vestsiden av skipet og i 1788 en høy, spiss takrytter. På kirkegården nord for kirken ligger en av Norges største gravhauger, som har gitt navnet til stedet.