Kulturminne

Alfstadhaug og Alfstadsteinen

Arkeologisk minne. Gravhaug fra jernalder. Alfstad gård vest for Lillo - Østre Toten.

Rundhaug som er klart markert og tydelig i terrenget. Rundt toppen er det 5 bautasteiner som danner en sirkel.

På Alfstad gård stod det ei fjerdungskirke i middelalderen. Et alter er fremdeles synlig. Alfstad var et rettersted i eldre tid og siste avretting skjedde i 1780–åra. En av landets fineste runesteiner, Alfstadsteinen fra ca 1000 e.Kr stod på garden fram til 1913. I 1913 ble Alstadsteinen flyttet til Oldsaksamlingen. På garden og i området rundt er det 3 gravhauger fra jernalder. Flere bronsealder– og steinalderfunn er gjort i området bl.a. en elghornshakke. I en mannsgrav fra vikingetida er det funnet en rekke gjenstander av jern.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.