Naturområde

Åkersvika naturreservat

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Åkersvika naturreservat

Adresse

2312 Ottestad

Avstand

Nær leden

Åkersvika naturreservat omfatter strandområdet rundt hele Åkersvika og er på over 4000 mål. Naturreservatet skal verne fugler – og plantelivet i dette grunne våtmarksområdet, der flere elver og bekker renner ut. Ved lav vannstand i Mjøsa er Åkersvika omtrent tørrlagt, og dette er en viktig rasteplass for trekkfugler (210 fuglearter er registrert). Åkersvika naturreservat har Ramsarstatus, dvs. naturreservatet har internasjonal betydning som våtmarksområde