Velkommen til Kystpilegrimskonferansen 7. og 8. november

Kystpilegrims-konferansen er for deg som er del av, eller interessert i, utvikling av Kystpilegrimsleia. Vi møtest for fagleg påfyll, inspirasjon, erfarings-deling og for å bli betre kjende med kvarandre. Velkomen til Bergen 7. og 8. november!

En robåt på havet med to personer i.

Foto: Heidi Marie Gøperød

Kystpilegrimskonferansen 2023 har vi kalt "pilegrim langs leia og i verda".

I løpet av to innhaldsrike dagar skal vi innom mange sider av pilegrim og pilegrimsarbeid langs Kystpilegrimsleia. Det vere seg historie, forsking, kyrkje og næringsliv, men også kaste eit blikk utanfor våre grenser. Alle tema og bidragsytarar ser du lenger ned på sida. Velkomen!

Komplett program med alle tidspunkt ser du her: PROGRAM Kystpilegrimskonferansen 2023.

Det praktiske:

 • Stad: Nykirken i Bergen
 • Start: 7. nov 2023 kl 10.00
 • Slutt: 8. nov 2023 kl 15.30
 • Overnatting: Vi anbefalar Grand Hotel Terminus, oppgi referansekode 4096524.
 • Middag om kvelden 7. november, Hotel Terminus: Vi bestiller bord, du betalar sjølv.
 • Pris for konferansen: Kr 500 om du deltek berre ein dag, kr 800 for begge.
 • Det blir óg byvandring/pilegrimsvandring i Bergen
 • Meld deg på her: Påmeldingsskjema

DETTE KAN DU GLE DEG TIL:

Historie, forsking og formidling:

 • Bakgrunn for Kystpilegrimsleia og Den Trondhjemske postvei v/ Eva Moberg
 • Tradisjonsbåten som framkomstmiddel og kulturbærer v/ Peter Helland-Hansen
 • Kavlvegane i den historiske ferdselsåra v/ Jarle Stavik
 • Resultat av georadar på Kinn og Svanøy v/ Kjartan Haugli og Florø historielag
 • Jubileumsåret 2024: Kristenretten, Landslova, Gulatingslov

Kyrkje og pilegrim:

 • Utdrag frå boka Inntoning v/ Einar Vegge
 • Korleis legge til rette for pilegrimar på nøkkelstadane? v/ Leif Endre Grutle og Reidar Ådnanes
 • Om pilegrimsarbeidet i Bjørgvin bispedøme v/ Ragnhild Jepsen
 • Korleis lage lokale pilegrimsvandringar v/ Ragna Sofie Grung Moe
 • Møre Bispedøme 40 år - jubileumsseglas langs nøkkelstadane v/ Sindre Kulø
 • Open kyrkje på Kinn + Pilegrimsfellesskapet Sta Sunniva v/Knut Magne Nesse

Pilegrim langs leia og i verda:

 • Utdrag frå film om Seyran Ates’ vandring frå Oslo til Trondheim i sommar
 • Pilegrimage for human rights v/ Mattias Jansson
 • ACSOW og europeiske kulturruter - kva er det og kva betyr det for oss? v/ Guro Vistad

Næringsliv og pilegrim:

 • Erfaringar frå visningsturar langs leia v/ Mattias Jansson
 • Hå gamle prestegard og Obrestad fyr v/Elisabeth Søyland
 • Viking Footprints i Hyllestad - kulturnæring og formidling v/ Fjordavind
 • Kva er eit episenter? v/ Fjordkysten regional – og geopark
 • Visit Bergen v/ Eirik Berge
 • Pilegrimsskreppa og pilegrimens delingsbord v/ Helene Møllevik, Nidaros pilegrimsgård

Scenesamtale og arbeidsverkstad:

 • Pilegrimsherberge - men kor er pilegrimane? Korleis utvikle næring langs leia?

Avslutning:

 • Erfaringar frå studieturen Bergen-Avaldsnes v/ Tove Galta og Ellinor Bryne
 • Sula og Little Amal v/nøkkelstad Sula med Frøya
 • Kvifor pilegrim er viktig for Olavsfest v/ Steinar Larsen

MEIR OM ALLE INNLEIARAR:

Portrett av kvinne i presteantrekk.

Ragnhild Jepsen

Ragnhild Jepsen vart biskop i Bjørgvin i 2023. Ho leier det største bispedømet i landet, og er også biskop for dei norske kyrkjene i utlandet (Sjømannskyrkja). Jepsen har vore prest i 25 år, først som kapellan i Åmot i Østerdalen, sidan som kapellan og sokneprest og frå 2011 domprost i Nidaros domprosti.
Portrett.

Knut Magne Nesse

Dei frivillige si rolle på kystpilegrimsleia: felles løft og arbeidsdeling. Kva er kyrkjelyden si rolle? På kva måte er dette ein ny, open og annleis kyrkjeleg aktivtet? Kva kvaliteter har pilegrimsarbeidet som gjer det attraktivt som frivillig aktivitet. Knut Magne Nesse er prost i Sunnfjord, mangeårig medarrangør og skodespelar i Kinnaspelet, leiar for Pilegrimsfellesskapet Sta. Sunniva og mykje meir. Med utgangspunkt i nøkkelstaden Kinn kyrkje vil han reflektere rundt frivilligheita si rolle i pilegrimsarbeidet
Portrett.

Beatrice Meland Bremnes

Beatrice har nyleg flytta tilbake til Frøya etter 7 år borte. Først tre år med bachelorstudiar i Tromsø, innen leiing, innovasjon og marknadsføring. Ho har også budd 4 år i Oslo der ho har jobba i både Telenor og DNB. Nå er ho reiselivskoordinator i Frøya Kommune. No skal vi sette Frøya på kartet, både innan turisme men også skape bulyst og tiltrekke nye tilflyttarar til øya. Ho gler seg til å snakke om nøkkelstad Sula på Frøya, og ikkje minst om besøket av Little Amal i sommar. Forventninga til konferansen er å lære meir om Kystpilgrimsleia, treffe dei andre nøkkelstadene og ta med nyttig læring tilbake til Frøya for vidare arbeid.

Kjartan Hauglid

Forsker ved NIKU. Har leia georadar-undersøkingane på Kinn og Svanøy. Er også ein av redaktørane av boka om Kinnakyrkja, som kjem ut i desse dagar. Boken er skrive av eit breidt samansett forskarteam, og er utgitt i samarbeid med Florø historielag.
Portrett.

Trude Søilen

Dagleg leiar for Fjordkysten regional- og geopark. Busett i Solund sidan 2011.Opprinneleg frå Bergen. Utdanning i sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. Har også bakgrunn som agronom, og driv eit lite småbruk med utegangersau. Jobbar som guide og kajakkinstruktør i Solund om sommaren.

Elisabeth Søyland

Elisabeth Søyland er tilsett som formidlar og marknadsansvarleg på Hå gamle prestegard. Under konferansen får vi delta på foredrag om hennar arbeidsstad, som er ein spennande kunst- og kulturinstitusjon i eit tradisjonsrikt og verna anlegg. Elisabeth tar oss med i arbeidskvardagen som består av formidling, møte mellom samtid og lokalhistorie, utstillingar og utleige av nyrestaurerte Obrestad fyr.
Portrett.

Eirik Berge

Eirik Berge er utdannet siviløkonom fra NHH med spesialisering innen internasjonal markedsføring. Han har gjennom en lang karriere blant annet jobbet i Bergens Tidende, reklamebyrå og performance marketing byrå, og jobber nå som kommunikasjonssjef i Visit Bergen. Der har han blant annet ansvar for all markedsføring av Bergen mot innenlandske og utenlandske målgrupper.

Mattias Jansson

Mattias Jansson er tilsett som seniorrådgivar ved Nasjonalt Pilegrimssenter. I tillegg til eit stor engasjement for berekraftig utvikling av pilegrimsleia, har han solide kunnskapar innan kart og merking. I haust leia han to visningsturar langs Kystpilegrimsleia saman med dei regionale pilegrimssentra langs kystpilegrimsleia. Han fortel om Nasjonalt Pilegrimssenter sin prioritering av visningsturar, korleis turane vart gjennomførte og kva som kan komme ut av visningsturar i etterkant.
Portrett av en smilende kvinne.

Nina Meldahl Olsen

Nina Meldahl Olsen har vore dagleg leiar i Moster Amfi – og kyrkjehistoriske senter sidan 2018. Ho har utdanning i religionsvitenskap, fransk, filmvitenskap og leiing. Har jobba som pedagog i 20 år og avdelingsleiar i ungdomstrinnet. Det er i samarbeid med andre, det oppstår engasjement, utvikling, framdrift og eigarskap, meiner ho og tykkjer det er spesielt inspirerande å jobbe med mange prosjekt av ulik karakter samstundes. Moster Amfi har vore gjennom store endringar dei siste 5 åra. Dei største endringane er godt i gang no. Det er utruleg spanande at det no vert satsa på Kystpilegrimsleia. Dette fremmar nettverksbygging langs kysten, erfaringsutveksling, fagfordjuping og kan gje reiselivet eit viktig løft. Innlegget hennar skal handle om Moster Amfi og næring. Korleis drive eit kulturhistorisk senter bærekraftig ved å ta vare på det historiske fundamentet, ivareta samfunnsansvaret, samstundes som ein skal utvikle nye konsept og ta senteret inn i framtida? Dette er eit innlegg om å vera på veg.

Tove Galta

Tove Galta har dei siste tre åra vore leiar for Utstein kloster hos Museum Stavanger (MUST) og prosjektleiar for kulturturisme og arrangement. Ho likar å prate, omgi seg med gamle, ærverdige attributtar og kle seg ut. Tove er ein humoristisk formidlar med gode forteljarevner. Ho blir ofte kalla museumsdama frå Stavanger. Under konferansen skal ho fortelje om sine tankar og erfaringar etter at ho deltok på studietur langs Kystpilegrimsleia med galeasen Gurine.
Smilende kvinne står foran en trebåt.

Ragna Sofie Grung Moe

Ragna Sofie Grung Moe er kulturrådgiver i Bjørgvin bispedømme og har, sammen med sine kolleger langs kysten, fått bidra til utviklingen Kystpilegrimsleia fra 2011 frem til i dag. Hun er opptatt relasjonsbygging mellom «sokn og samfunn», offentlig forvaltning og frivillige ildsjeler i fartøyvern, miljøvern og kirke. Hun ror sin egen oselvar og følger mottoet «meir himmel på fjord».
Portrett av en sittende mann.

Jacob Nødseth

Jacob Nødseth er medlem av Vestland fylkesting og Kinn kommunestyre. Han er hovudutvalsleiar for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommue, og del av politisk leiing. Han er også medlem av formannskapet i Kinn. Han jobbar elles som advikat i Florø, og har utdanning som jurist, samt studiar i statvitskap, psykologi og kommunal økonomi og kommunikasjon. Han har tidlegare arbeidd i NHO og Unkt entrepenørskap, og er ein profilert politikar med m.a. fast plass i fredagspaneleg i NRK Vestlandet.
Portrett.

Berit Andersen

Berit M. Andersen er medlem av pilegrimsutvalget i Bjørgvin bispedømme. Hun har vært prest i DNK i mange år. Som domprost i Stavanger 2001-2011 var hun engasjert i lokale pilegrimsvandringer og forarbeidet til prosjektet Kystpilegrimsleden. Nå bidrar hun som frivillig i kirken i Bergen, bl.a. med lokale pilegrimsvandringer også tilrettelagt for eldre.

Guro Berge Vistad

Guro Berge Vistad er tilsett ved Nasjonalt Pilegrimssenter som seniorrådgivar. Hennar arbeidsområde er hovudsakleg kulturruta St. Olav Ways og organisasjonen ACSOW (Association for the cultural route of St Olav ways), som er sett til å forvalte statusen som kulturrute. I tillegg er ho prosjektleier for små og store NPS-prosjekt, og har solide kunnskapar innan marknadsføring. Guro er religionsvitar med nyare norsk pilegrimssatsning som spesialfelt.
Portrett.

Einar Vegge

Einar Vegge er pilegrimsprest i Nidaros. Frå nyttår er han tilsett som kystpilegrimsprest i Stavanger, Bjørgvin, Møre og Nidaros bispedømmer. Han har utdanning i teologi, lokalsamfunnsomsorg og idéhistorie og har erfaring frå arbeid som sokneprest, studentprest og teologisk rådgivar. I boka «Inntoning» viser han, gjennom sine dikt og refleksjonar, kva pilegrimserfaringar kan gi.

Ellinor Bryne

Ellinor Bryne har gjennom mange år vore ein solid og engasjert frivillig innan pilegrimsarbeidet i Stavanger. Saman med «Kystpilegrimsleias mor», Margun Pettersen, har ho ansvaret for nøkkelstaden ved Stavanger domkyrkje. I vår var Ellinor ein av deltakarane på studietur langs Kystpilegrimsleia med galeasen Gurine. Under konferansen deler ho refleksjonar av hkva ein studietur kan gi oss av ringverknader.
Portrett.

Elsa Aanesen

Elsa Aanensen er dagleg leiar i jubileumsselskapet Moster 2024 AS, og det har ho vore sidan selskapet vart etablert i 2020. Elsa har skodespelarutdanning frå Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), samt ein mastermodul i executive mangement frå Handelshøyskolen BI. Ved sida av å vera utøvande kunstnar har Elsa produsert scenekunst gjennom kompaniet Scenekraft, som har som formål å nytte historia til å tematisere samtida. I Scenekraft har ho i fleire produksjonar også stått for manus og regi. Elsa har på oppdrag leia gjennomføring av store arrangement som til dømes Kulturnatt Haugesund, og hatt ansvar for logistikk og bemanning i filmprosjekt. Elsa har hatt eit åremål (2013-2016) som teatersjef på regionteateret Brageteatret i Drammen.

Peter Helland-Hansen

Peter blir kalla Hardangerbåtenes kulturberar og har spesialisert seg på klinkbygging. Fødd: 1966 i Bergen Bur: I Norheimsund med kone og fire barn Bakgrunn: Kristendom grunnfag, tømrerlinje i Bergen, båtbyggarlinje i Jondal, læretid i Bjørkedalen og Gratangen, pedagogikk, båtbyggar og båtforskar i Hardanger frå 1994, forfattar av boka «Strandebarmaren» som kom ut i 2014 Leiar for: Småbåtverkstaden på Hardanger fartøyvernsenter i Norheimsund som er ein del av Hardanger og Voss museum Bygd: Meir enn hundre ro- og seglbåtar med hovudvekt på hardangerbåtar, kyrkjebåtar, starndebarmarar og lett/livbåtar til større fartøy.
Portrett.

Eva Moberg

Eva Moberg- fagleiar museum, fartøy- og bygningsvern Vestland fylkeskommune Tidelgare fylkeskonservator i Sogn og Fjordane. Har arbeidd med verdiskapingsprosjekt på kulturarvfeltet, m.a. Kystpilegrimsleia, Kongevegen over Filefjell og Nasjonale Postvegar.

Helene Møllevik

Helene Møllevik er dagleg leiar ved Nidaros Pilegrimsgård. Pilegrimsgården i Trondheim er endestasjon for alle ni St. Olavsvegane i Noreg. Her blir gjestane helst velkommen på historisk grunn i idylliske omgivnader mellom Nidelva og Nidaros domkyrkje. Streif bakeri og kafe med urkorn i baksten, spennande Nothern Pilgrim shop, pilegrimsbyen Trondheim, pilegrimens delingsbord, for å nemne nokre få av Pilegrimsgården sine spennende prosjekt. Sjølv seier Helene at ho diggar folk, mat og god vin. På konferansen får vi høyre eit engasjert foredrag under tittelen «Frå lokalmat til European Region of Gastronomy».

Anna Elisa Tryti

Anna Elisa Tryti er prosjektdirektør i Vestland fylkeskommune og leier arbeidet i Bergen og Vestland med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøte si landslov 2024. Ho er også involvert i det faglege arbeidet med Kristenrettjubileet på Moster. Anna Elisa Tryti er mellomalderhistorikar og forskar på emne innan kyrkje- og religionshistorie, rettshistorie og kvinnehistorie

Frøydis & Mal, Viking footprints

"Viking Footprints" er eit lite aktivitets- og formidlingsføretak med fokus på å formidle vikingtida i Hyllestadområdet. Det blir drive av to vikingtidsentusiastar, Frøydis og Mal. Frøydis vaks opp i Hyllestad, men har tilbrakt store deler av si karriere heimefrå, mykje av tida på havet. Attende på familien sitt vesle fiskarbondebruk ved Hyllestadfjorden, følgjer Frøydis no si interesse for historia rundt henne, og bruker småbruket til å formidle historier mellom anna om kvinnene si posisjon og kunnskap i vikingtidas Noreg. Mal er opprinneleg frå Skottland og jobba der i mange år innan undervising, forsking og journalistikk. Etter han kom til Noreg har han jobba som leiar for guiding og formidling ved Njardarheimr Vikinglandsby i Gudvangen og som guide for Kvernsteinsparken i Hyllestad. I tillegg til formidling i Viking Footprints, driv Mal og verksemda "Mal Dickson Photography & Guiding" i Hyllestad.

Jarle Stavik

Eg er arkeolog og forskar for tida på spørsmål omkring kavlveg og gardsnamn. Men for det meste er eg involvert i alle delar av museumsdrifta lokalt i Sunndal der eg har stadansvar og elles på Nordmøre. Har arbeidd med både forsking, formidling og forvaltning i museet sidan 2005. Tema for foredraget er kavlvegane på Nordmøre og ferdselsårer i innland og kyst der desse har vore brukt. Kystpilgrimskonferansen er ein ny arena for meg, så eg er spent på å finne ut meir om dette forumet.

Steinar Larsen

Steinar Larsen er direktør for Olavsfest. Trondheims store byfestival, som går føre seg kvart år i og rundt Nidarosdomen og Erkebispegarden i perioden 28. juli – 3. august. Olavsfest er ein verdibasert kulturfestival og Noregs viktigaste arena for refleksjon rundt menneskerettar og verdispørsmål som er relevant for alle menneske – heilt uavhengig av kven du er eller kva for bakgrunn du har. Festivalen presenterer eit mangfald av kunst- og kulturuttrykk, i tillegg til eit omfattande samtaleprogram rundt eit årleg tema. Til saman 150 000 menneske besøker festivalen kvart år. Steinar gjennomførte sin første festival i sommar, og har før det jobba i femten år som dagleg leiar for Trondheimsolistane (2007-2022) og innan bank/finans (1993-2006).

Sindre Stabell Kulø

Sindre Stabell Kulø er prest og prost i Ytre Nordmøre prosti, Møre bispedømme. Han har i fleire år vore interessert i Kystpilegrimsleia og har m.a. etablert ei eiga prostibasert etterutdanning om pilegrimsteologi for prestane i prostiet. Kulø er særleg interessert i fenomenet krysningspunktet mellom maritim interesse og pilegrimsteologi. Under konferansen vil han ta for seg ideen om ei sammenhengande pilegrimsreise langs nøkkelstadene, eksemplifisert gjennom Møre bispedømme sin kystpilegrimsseglas i høve bispedømmet sitt 40-årsjubileum.
Portrett.

Tone Ekerhovd

Tone Ekerhovd leiar Gulatinget 2024. Tone har sidan 2019 vore fomidlar og programansvarleg på Tusenårsstaden Gulatinget. Ho er er ein engasjert og kunnskapsrik formidlar , og trives best når ho kan få formidle for born og unge. I 2020 var ho ansvarleg for Lagabøteutstillinga Miserabiles Persona på Gulatinget , og det vart eit spanande startpunkt for vidare arbeid inn mot Landslovsjubileet og Nasjonaljubileet i 2024. Tone har ein master i dramapedagogikk frå HVL, men har og eit stort engasjement for historie , kunst og kultur. Det å få samarbeide med kyrkja og kystpilegrimsleia ser ho på som ein stor rikdom. Ho ser fram til å få invitere Kystpilegrimsleia til Gulatinget 2024.
To personer heiser et seil.

Foto: Heidi Marie Gøperød

Pilegrim langs leia og i verda

I løpet av to innhaldsrike dagar skal vi innom mange sider av pilegrim og pilegrimsarbeid langs Kystpilegrimsleia. Det vere seg historie, forsking, kyrkje og næringsliv, men også å kaste eit blikk utanfor våre grenser.
To personer med sekk på ryggen går langs en sti. I bakgrunnen vises en gårdsbygning og en steinkirke.

Foto: Boyoung Lee