Vandringer og samarbeid med DNT

Den norske turistforeningen (DNT) Gudbrandsdalen er en viktig samarbeidspartner

Samarbeid med DNT Gudbrandsdalen

DNT Gudbrandsdalen er en viktig samarbeidspartner for Pilegrimssenter Dale-Gudbrand og bidrar med frivillig innsats tilknyttet leden. Dette i form av vedlikehold av tilførselstier til Pilegrimsleden og ikke minst overnattingstedet Øvre Skar mellom Hundorp og Vinstra på Gudbrandsdalsleden.

Som en god samarbeidspartner bidrar Pilegrimssenter Dale-Gudbrand med DNT vandringer på Pilegrimsleden som organisator og vandringsledelse. Hvert år arrangerer senteret på Dale-Gudbrand, i samarbeid med DNT Gudbrandsdalen, 3 vandringer på Pilegrimsleden.

Her markedsføres vandringene på Gudbrandsdalsleden i DNT sitt turprogram.

Helt siden starten i 2010 har senteret og DNT samarbeidet om vandringer i f m Peer Gynt stemnet på Vinstra. Disse vandringene har hatt Henrik Ibsens Peer Gynt som tema og har gått over to dager i august hvert år. I 2018 kom Kristinspelet på Sel inn i programmet og har vært gjennomført siden, med unntak av 2023.

I år som tidligere år vil Pilegrimssenter Dale-Gudbrand arrangere det vi kaller DNT vandringer på Pilegrimsleden. I juni vil det bli Kristinvandring fra Sel kirke til Nord-Sel kirke, i august vil det bli vandring fra Hundorp til Vinstra og fra Vinstra til Kvam i f m Peer Gynt.

Les mer om DNT turer her DNT Gudbrandsdalen