Tankeplass - kunst langs Pilegrimsleden til hvile og refleksjon

I 2021 ble fem flotte kunstverk ferdigstilt langs Gudbrandsdalsleden og offisiell åpning var 5. september. Prosjektet TANKEPLASS er sprunget ut av ideen om å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske og/eller arkitektoniske installasjoner.

Foto: Tove Sandheim

Tankeplass et prosjekt som skaper stoppesteder, refleksjon og innbyr til hvile

Kunstverkene finner du langs leden i Gran, Østre Toten, Lillehammer, Øyer og Ringebu og er vel verdt et besøk.

Tankeplassene skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, «tanke opp». Kunstprosjektet vil også kunne gi oppmerksomhet og løfte fram kvaliteter og identitet knyttet til områder og ferdselsveger som har blitt forlatt til fordel for moderne infrastruktur, og bidra til å vitalisere og aktivisere kulturhistorisk sentrale områder.

Et initiativ fra tidligere Oppland fylkeskommune

Ideen om Tankeplass ble utviklet av en tverrfaglig gruppe i Oppland fylkeskommune i 2016 og arbeidet videreføres nå i Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for folkehelse og friluftsliv, og Innlandet fylkeskommune har reiseliv som et viktig område i sine næringslivsstrategier. Videre er fylkeskommunen regional kulturminnemyndighet med kompetanse på og ansvar for kulturminnefeltet. Dette er bakgrunnen for initiativet til Tankeplass. Pilegrimssentrene Dale-Gudbrand og Granavollen har bidratt i arbeidet med utvelgelse og plassering samt gjennomføring.

Nå er Tankeplass del 2 i gang og kommunene Nord-Fron, Ringsaker, Hamar, Stange og Vestre Toten skal få sine kunstverk langs pilegrimsleden.

På sikt er det et mål å realisere en Tankeplass i hver kommune der leden går gjennom, fra Oslo til Trondheim.

Les mer om prosjektet Tankeplass