Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av historiske veier gjennom vakker natur, kulturlandskap og historiske steder. Vandringen byr også på en indre reise, du får tid til å tenke og finne ro. Veiene kommer fra alle himmelretninger til Olav den helliges gravkirke, Nidarosdomen, som var det nordligste pilegrimsmål for kristenheten gjennom hele middelalderen.

Photo: Øystein Moe/Helmet

Anbefalte leder

Alle ni leder fører til Nidarosdomen i Trondheim, og alle er de unike på sin måte. De mest utviklede og tilrettelagte ledene er Gudbrandsdalsleden og St. Olavsleden. Her er det godt merkede stier og du finner en velutviklet struktur av overnatting og andre fasiliteter langs veien.

Photo: Øystein Moe/Helmet

Utforsk Gudbrandsdalsleden

Gudbrandsdalsleden var hovedveien til Nidaros i middelalderen. Gå i fotsporene til tusener av pilegrimer som har gått her før deg, og la deg inspirere av et mangfoldig og variert natur- og kulturlandskap.
Les mer

Photo: Øystein Moe/Helmet

Utforsk St. Olavsleden

St. Olavsleden går gjennom Trøndelags vakre skoger og bølgende kulturlandskap til Nidarosdomen, Olav den helliges gravkirke og verdens nordligste gotiske katedral. Leden strekker seg fra Østersjøen til Trondheimsfjorden, gjennom Sverige til Norge.
Les mer

Photo: Øystein Moe/Helmet

Hvordan planlegge vandringen?

En lang pilegrimsvandring betyr god planlegging. Her finner du nødvendige verktøy og tips til planleggingen av vandringen.
Verktøy og tips

Photo: Øystein Moe/Helmet

Den indre reise

I middelalderen var de fleste pilegrimene religiøst motivert, selv om sikkert mange var preget av eventyrlyst eller andre beveggrunner for å vandre avgårde. I dag er det mange ulike motivasjoner for å legge ut på pilegrimsvandring. Spennende landskaper, ren natur og gode vandringsveier frister de fleste som legger ut på Pilegrimsleden. Møte med historien og andre mennesker er også en sterk motivasjon.

I tillegg til alle disse sterke opplevelsene som preger den ytre vandringen, byr Pilegrimsleden på en indre vandring. Pilegrimsvandring gjør noe med mennesket, uansett tro og religiøs bakgrunn er det få som ikke gjennomgår en mental forandring på denne turen. Det å vandre i fotsporene til mennesker som har gått denne veien i sorg og glede, håp og fortvilelse, gjennom hundrevis av år, det preger den som våger å gå den samme veien. Å komme frem til målet, den mektige Nidarosdomen, etter å ha vandret i dagevis er en mektig og uforglemmelig opplevelse som pilegrimene bærer med seg på veien hjem og videre gjennom livet.

To personer står inne i Nidarosdomen og ser opp på rosevinduet.

Photo: Øystein Moe/Helmet

Nidarosdomen - det nordligste pilegrimsmål

Etter år som viking dro Olav Haraldsson tilbake til Norge med et mål om å samle landet til ett kristent kongerike. Den 29. juli 1030 ble kong Olav drept i slaget på Stiklestad. Historien sier at etter hans død skjedde det mirakler både på slagstedet og rundt kongens grav i Nidaros. Året etter ble Olav derfor erklært hellig, og på det stedet Olav var begravet i Nidaros ble det reist en kirke. I løpet av de neste to hundre årene ble Nidaros erkebispesete, kirken ble bygget ut til en stor katedral, og helgenkongens hvilested i Nidarosdomen ble et av Nordens største pilegrimsmål.