St. Hallvardsvandring 2024

Bli med på årets St. Hallvardsvandring i Kristi Himmelfarts-helgen! Dato: torsdag 9/5 til lørdag 11/5. Overskriften for årets vandringsdager er «Veien».

Vi kommer til å vandre langs noen av de vakreste strekningene langs de to Pilegrimsledene på Østlandet: Tunsbergleden og Borgleden.
Midt i naturen vil vi få impulser som kan kaste lys over St. Hallvards veivalg og vår egen livsvei.

Dag 1, torsdag den 9. mai (Kristi Himmelfartsdag), 10 km:
Vandringen starter på St. Hallvards hjemsted, Huseby gård i Lier. Her er Husebyhaugen som er et flott visningssenter som er bygd inn i en gravhaug.
Vi går Tunsbergleden via Spikkestad kirke til Røyken. Til Huseby kommer du enkleste med tog til Lier stasjon.

Biskop Jan Otto Myrseth blir med oss denne dagen.

 • Tog fra Oslo kl 0919 kommer til Lier stasjon til 1010 (NB! Det er buss for tog fra Asker denne dagen og vi har derfor foretatt en liten justering av den opprinnelige dagsplanen).
 • Lier stasjon til Huseby gård: 1,5 km, ca 20 minutter å gå.
 • Kl 1030: Hilsen og orientering om dagen. Mulighet pilegrimsvelsignelse og pilegrimsbånd. Orientering ved arkeolog Lotte Carassco. Tid til å se visningssenteret i Husebyhaugen.
 • Kl 1115: Huseby – Gullaug kirke. 2 km 30-45 minutter.
 • Kl 1145 Kort morgenbønn
 • Kl 1200 Matpause
 • Kl 1230 Gullaug kirke til Spikkestad kirke (Teglen). 5 km.1,5 timer.
 • Pause fra 1400 til 1445 i Teglen. Vi ser kirkerommet og får en orientering..
 • Kl 1445: Spikkestad til Røyken kirke. 3 km. 1 time.
 • Kort avslutning kl 1545 i Røyken kirke. Tog går kl 1620.

Dag 2, fredagen den 10. mai, 14 km:
Andre dag går fortsetter vi langs Tunsbergleden fra Røyken kirke gjennom flott skogsterreng via Dikemark, Vardåsen kirke og til Asker.

Sokneprest Karoline Astrup blir med oss og gir oss vandringsimpulser.

 • Tog 0911 fra Oslo er kl 0959 på Røyken stasjon
 • Oppmøte Røyken kirke kl 1015
 • Kl 1015: Hilsen, orientering og morgenbønn. Pilegrimsbånd og mulighet for velsignelse.
 • Kl 1045 Avgang
 • Kl 1115. Vesledammen. 2 km. 30 minutter
 • Kl 1230 Breimåsan/utsikt. 3 km 1 time og 15.
 • Matpause og messe. Kl 1230-1315
 • Kl 1345. Småvannsbu. 1 km. 30 minutter
 • Kort pause ved Småvannsbu.15 minutter
 • Kl 1500 Dikemark. 3 km, time
 • Kl 1630. Vardåsen kirke. 4 km. 1,5 timer
 • Kl 1700 Asker stasjon. 2 km. 30 minutter

Dag 3, lørdagen den 11. mai, 15 km:
Tredje dag går vi Borgleden over vakre Grønliåsen og inn til St. Hallvardskatedralen i Gamlebyen/Oslo. Vi reiser sammen med buss 81 fra Jernbanetorget kl 0943 (i Tollbugata, plattform N).

 • Kl. 0943 Buss 81 i retning Myrvoll stasjon fra Jernbanetorget (i Tollbugata, plattform N) kl 0943.
 • Kl 1016 Ankomst Fløysbonn
 • Kl 1020 Kort samling ved starten av Oldtidsveien og orientering om det praktiske
 • Kl 1030: Avgang.
 • Kl 1130 Utsiktstårnet på Grønliåsen. 3 km.
 • Messe og matpakke Avgang kl 1215
 • Kl 1330. Ut av skogen etter 3,5 km
 • Ljabru. 1 km.
 • Kl 1430 Nordstrand kirke. 1,5 km Kort stopp ved Nordstrand kirke. 15 min
 • Kl 1545 Starten på parken i Ekebergåsen. 3 km
 • 1645 Hallvardskatedralen. 3,5 km.
 • Kort avslutning og ferdig ca kl 1700

Praktisk info
Du kan velge å være med på alle tre dagene og det går fint å bli med kun på en av dem. Vandringen bør passe godt for alle.
Vi starter ca. kl 10 hver dag. Det går kollektivtransport til alle startsteder og der vi ender vår dagsvandring ca. kl. 1600.
Detaljerte dagsprogram for hver enkelt vandringsdag kommer på Facebook og på hjemmesidene til Pilegrimssenter Oslo.

Vandringen er gratis!

Har du spørsmål kan du kontakte Pilegrimssenteret.
Telefon: 48052949
Epost: oslo@pilegrimssenter.no.

St. Hallvardsvandringen er et samarbeide mellom Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby, Pilegrimsfelleskapet St. Hallvard av Oslo og Pilegrimssenter Oslo.