Sporløs ferdsel - ta vare på naturen

Sporløs ferdsel - ta vare på naturen. Det er viktig at vi tar vare på naturen og tenker bærekraft når vi går pilegrimsledene

Foto: Tibe

Sporløs ferdsel - vær snill og følg disse reglene

Det er viktig at vi tar vare på naturen og bruker pilegrimsledene på en bærekraftig måte. Det innebærer at vi vandrer på en aktsom og hensynsfull måte langs pilegrimsledene. Målet er å ha en sporløs ferdsel.

Allemannsretten og lov om friluftsliv gir retningslinjer til bruk av innmark og utmark i friluftsliv, noe som også gjelder Pilegrimsledene.

- Ikke telt nærmere enn 150 m hus og hytter.

- Ved telt eller hengekøyebruk, hvis hensyn til naturen.

- Ikke telt på innmark/ inngjerdet område/ dyrket mark

- Vis hensyn når du går på toalett. Bruk mest mulig tilrettelagte toalettfasiliteter.

- Ta med søppel og etterlatenskaper til nærmeste søppeldunk.

- Bruk hundeposer for å ta med toalettpapir og «human waste»

- Husk forbud mot åpen ild i perioden 15. april – 15. september

- Husk båndtvang – lokale bestemmelser.

- Ta hensyn til beitedyr – vis kuvett.

Les mer her