Pilegrimsvandring for menneskerettigheter

Seyran Ates kommer til Norge for å gå Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim i sommer. Gjennom vandringen vil hun sette søkelys på tema som likestilling og likeverd, demokrati og ytringsfrihet.

En personlig kamp for frihet, kjærlighet og likestilling

Seyran er en tysk imam og muslimsk feminist. Hennes sterke og personlige engasjement har skapt mye oppmerksomhet.

Hun har mottatt en rekke internasjonale priser for sitt mot og sin vilje til å beskytte grunnleggende menneskerettigheter, men dette er en kamp som går på bekostning av hennes egen personlige frihet og som hun kjemper med fare for sitt eget liv. Vandringen har fått navnet Pilgrimage for human rights og gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt pilegrimssenter og Olavsfest.

PILEGRIM: Seyran har tidligere gått pilegrimsvandringer. Foto: Nefise Özkal Lorentzen

Pilegrimsvandring til Trondheim og Olavsfest

Seyran Ates har vandret på pilegrimsleder rundt om i Europa tidligere, blant annet på St. James veg mot Santiago. Hun har vært i Norge flere ganger tidligere, hvor hun blant annet har deltatt i Vestfrontmøtet under Olavsfest. Til sommeren kommer hun tilbake for å gå Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim, som er hele 643 kilometer. På sin vandring ønsker hun å invitere til møter og samtaler med politikere, kirkeledere, aktivister og meningsbærere. Pilegrimsvandringen vil etter planen ende i Trondheim under Olavsfest. Der vil det under Olavskino bli visning av dokumentarfilmen «Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam», etterfulgt av en samtale med publikum.

DOKUMENTARFILM: Filmen "Seyran Ates: Sex, Revolution and Islam" vil bli vist under Olavsfest 2023. Foto: Integral Film

Nasjonalt pilegrimssenter i samarbeid med Olavsfest

Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) har ansvaret for logistikken og koordinering av vandringen, av møter og arrangementer underveis.

Til alle tider har pilegrimer krysset grenser, mellom regioner og land, og mellom kulturer og religioner, sier Hans Morten Løvrød, leder for Nasjonalt pilegrimssenter. Seyran Ates er en pilegrim. Hun har krysset grenser og stått opp mot urett, undertrykkelse og diskriminering. Hennes kamp gjør dypt inntrykk. Hun kjemper for verdier og rettigheter, som mange av oss tar for gitt. Men som dessverre ikke er noen selvfølge, heller ikke i Norge i dag.

SAMARBEID: Leder for Nasjonalt Pilegrimssenter Hans Morten Løvrød (t.v.) annonserte prosjektet med direktør for Olavsfest, Steinar Larsen (t.v.) Foto: Amalie Holm

Direktør for Olavsfest, Steinar Larsen, er begeistret over prosjektet og samarbeidet med Nasjonalt pilegrimssenter.

Olavsfest ønsker å styrke samarbeidet med Nasjonalt pilegrimssenter for å løfte oppmerksomheten rundt Olavsfest som en internasjonal arena med fokus på verdispørsmål og menneskerettigheter, sier Larsen. Det ligger et stort potensial i nettverket Europeiske kulturruter, som Pilegrimsleden er en del av. At Seyran Ates velger å gjennomføre en interkulturell pilegrimsvandring til Olavsfest, viser tydelig hvilke muligheter som ligger i å jobbe sammen mot felles mål.