Pilegrimsprisen 2023 gikk til Sundet gård

Pilegrimsprisen 2023 ble tildelt ekteparet John og Karon Wanvik, som har tatt imot 7-8 000 pilegrimer siden de startet å tilby overnatting for pilegrimer i 2002. – Dette er en anerkjennelse til vertskapet ved Sundet gård, som har vært med å sette sitt tydelige preg på pilegrimssatsningen, sier leder for Nasjonalt pilegrimssenter, Hans Morten Løvrød.

Ekteparet John og Karon Wanvik står på scenen og tar imot pris. Foto

Ferjested og overnatting på stabburet

Sundet gård ligger langs Gudbrandsdalsleden, ca. 20 km fra Trondheim, og er for mange siste stopp før pilegrimsmålet. Gården har eksistert siden 1300-tallet og har vært ferjested og gjestgiveri i flere hundre år. I 2002 satte ekteparet Wanvik i stand det gamle stabburet fra 1700-tallet som pilegrimsovernatting. Siden den gang har mellom sju og åtte tusen pilegrimer overnattet her. Når pilegrimene kommer vandrende sørfra, blir de møtt av John som ror dem over Gaula. Vel fremme på gården møter de husfrua, Karon. Sammen har ekteparet skapt et unikt sted for pilegrimer, som er slitne etter mange mil langs leden.

Nasjonal pilegrimskonferanse

Nasjonalt pilegrimssenter er arrangør av konferansen, som har som mål å være en arena for inspirasjon, samarbeid og utvikling for alle som har interesse for- og som arbeider med pilegrimstematikk og pilegrimsledene til Trondheim. Tema for konferansen 2023 var Børs og katedral, og det store spørsmålet på agendaen var; Hvordan stimulere til utvikling og bidra til levende lokalsamfunn langs ledene, og samtidig sikre at pilegrimsleden fortsetter å være en reise som berører?

Pilegrimskonferansen 2023 tar sted i Øysteinsalen i Erkebispegården

Konferansen samlet en rekke inspirerende foredragsholdere, som representerer bredden i pilegrimsfeltet: som preses Olav Fykse Tveit, reiselivsdirektør fra Innovasjon Norge, Aase-Marthe Horrigmo, og pilegrimsutvikler i Vadstena i Sverige, Emanuel Eriksson. Fra Spania fikk vi høre erfaringer fra Ivar Rekve, en norsk entreprenør som har lagd sin levevei av pilegrimene midt i Santiago de Compostela.