Pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke

Bli med på pilegrimsmesse i Gamle Aker kirke! Pilegrimsmessen feires én torsdag i måneden i perioden januar–apil, agust–desember (utenfor vandresesongen). Pilegrimsmessen er en kort messe på ca 30 min. som er særskilt laget for pilegrimer, for mennesker «på vandring» – enten man er pilegrim med vandrestøvlene på eller man forstår sitt liv som en pilegrimsvandring frem mot livets endelige mål. Liturgien som brukes er keltisk inspirert, skapelsesteologisk orientert og jordvendt. Pilegrimsmessen feires fremme i koret i Gamle Aker kirke, ved pilegrimsprest i Oslo bispedømme Roger Jensen. Etter pilegrimsmessen er det samling i Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard i Pilegrimsenter Oslos lokaler i Akersbakken 30. Alle er velkomne!

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo – åpent treff

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo inviterer til åpent treff én torsdag i måneden i perioden januar–april og august–desember (utenfor vandresesongen). På kveldene er det foredrag og samtale over ulike pilegrimsrelaterte tema. Samlingene starter kl. 19.00 med kaffe, te og enkel bevertning. Kveldens foredrag starter 19.15. Fra 20.00 er det åpent hus. Samlingen finner sted i Akersbakken 30, Pilegrimssenter Oslo's lokaler.