Pilegrimsmesse i Lovisenberg kirke

Én torsdag i måneden, kl.18.30, møtes vi for å feire Pilegrimsmesse i Lovisenberg kirke, som ligger på Lovisenberg gate 8. NB at Gamle Aker kirke, der vi pleier å være er under oppussing og vi er derfor i Lovisenberg kirke i løpet av 2023-2024. Med buss 37 fra Jernbanetorget tar det 10 minutter å ta seg til Lovisenberg kirke. Gå av på holdeplass "Lovisenberg" og gå Lovisenberggata rett frem. Kirken ligger til høyre. Ved spørsmål kontakte Anna Runesson (oslo@pilegrimssenter.no 480 52 949.


Dato våren 2024:
11. januar, kl.18.30
8. februar, kl.18.30
7. mars, kl.18.30 (NB! Denne gangen er vi i den Svenske kirken på Hammersborg torg 8)
11. april, kl.18.30

Etter pilegrimsmessen er det samling i Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard iPå Lovisenberg menighetshus, Lovisenberg gate 4E.

Om du har spørsmål så kontakte pilegrimsprest Anna Runesson (oslo@pilegrimssenter.no 480 52 949).

Alle er velkomne!