Pilegrimsfelleskapene i Norge

Om man ønsker å få informasjon om pilegrimsvandringer eller å delta på pilegrimstreffer i løpet av året kan man gå med i et pilegrimsfelleskap.

I Norge finnes 12 pilegrimsfelleskap som er medlemmer av paraplyforeningen Pilegrimsforeningen i Norge (PFN). Her kan du lese mer om PFN: klikk her.

Flere av pilegrimsfelleskapene går pilegrim året om (ofte dagsturer). Ønsker du å bli medlem i et pilegrimsfelleskap så ta kontakt med dem via e-post eller telefon. Medlemmer får medlemsmagasinet "Pilegrim i dag" to ganger om året og inviteres til pilegrimstreffer.

Om man ikke ønsker å bli medlem, men kun delta på vandringene som pilegirmsfelleskapene arrangerer pleier det å gå helt fint.

Pilegrimsfelleskapet St.Hallvard av Oslo
https://www.pilegrimsfellesska...
FB: Pilegrimsfellskapet St.Hallvard
E-post: pf.st.hallvard@hotmail.com

Pilegrimsforeningen St Hallvard av Huseby
https://www.pilegrimsfellesska...
FB: Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby
E-post: knut.b.hanssen@gmail.com
Tele: Telefon 908 29 551 (Knut Hansen)

Pilegrimsfelleskapet Sta.Gjertrud (finnes i Sandefjord)
FB: Pilegrimsfellesskapet Santa Gjertrud, Sandefjord
E-post: awg@live.no
Tele: 997 93 305

Pilegrimsfellesskapet Sta Maria, Sarpsborg
https://www.pilegrimsfellesska...
FB: Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria – Sarpsborg
E-post: pfstamaria@gmail.com
Tele: + 47 470 24 643 (Monica Svarød Aasen)

Pilegrimsfellesskapet Ringerike-Hadeland-Toten (RIHATO)
https://www.pilegrimsfellesska...
E-post: kari.roken.alm@gran.kirken.no
Tele: +47 480 31 933 (Kari Røyken Alm)

Pilegrimsforeningen i Rennebu
https://www.pilegrimsfellesska...
E-post: joar.fjellstad@gmail.com
Tele: +47 9954 2018 (Joar Fjellstad)

Pilegrimsfellesskapet St Olav, Oppdal
https://www.pilegrimsfellesska...
FB: Pilegrimsfellesskapet St. Olav
E-post: ninniolsen57@gmail.com
Tele: +47 9502 5431 (Inger Helen Ishoel Olsen)

Pilegrimsnettverk Østerdalsledene
https://www.pilegrimsfellesska...
FB: Østerdalsleden
E-post: retreat@liagard.no
Tele: + 47 404 13 778 (Ingeborg Solum Bø)

Pilegrimsfellesskapet St Thomas, Valdres
https://www.pilegrimsfellesska...
FB: Pilegrimsvegen i Valdres
E-post: fjellprest@Beitostolen.com
Tele: + 47 991 29 976 (Eli Vatn)

Pilegrimsfellesskapet Kvite Kyrkjer i Tinn
https://www.pilegrimsfellesska...
E-post og tele:
Ingrid Wiens - ingrid.wiens@icloud.com, mob 941 75 272
Silje Sjøtveit - silje.sjotveit@kirken.tinn.no, mob 975 41 299

Pilegrimsfelleksapet Sta. Sunniva
https://www.pilegrimsfellesska...
Kari Morvik, tlf. 907 34 161
epost: kari.morvik@outlook.com

Pilegrimsfelleskapet St.Olav (Nidaros)
https://www.pilegrimsfellesska...
Valborg Sund (leder), tlf. 900 73 980
post@pilegrimsfellesskapet.no


Det finner også et pilegrimsfellskap som ikke er med i PFN, men som er fristående:

Pilegrimsfelleskapet St.Jakob (jobber med pilegrimsvandring i Europa)
http://Pilegrim.no/
FB: Pilegrimsfellesskapet St. Jakob
Tele: 400 21 199
E-post: pilegrimskontor@gmail.com
Besøksadress: Huitfeldts gate 11