PANHERA

Pilegrimssenter Oslo får «Erasmus+» midler! Våren 2018 lot Pilegrimssenter Oslo seg engasjere i en søknad om EU-midler, sammen med Universitetet i Oslo. Overskriften er «Cooperation for innovation and the Exchange of Good Practices» – søknaden ble innvilget!

Sammen med pilegrims- og forskningsmiljø i Spania, Italia, Romania, Bulgaria og Tyrkia, skal vi over to år arbeide overfor pilegrimsherberger. Målet er å fremme forståelse hos de som driver herberger langs ledene for hvordan på best mulig vis å ta imot og ivareta pilegrimene som kommer vandrende!

Foto: Fra oppstartmøtet i Crajova i Romania, mottakelse av vise-rektor prof. Radu Constantinescu (midt i bildet) ved universitetet i Crajova

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.