Nidarosdomen - Pilegrimsmålet

Olav den helliges skrin i Nidaros domkirke, eller Nidarosdomen, har vært et viktig pilegrimsmål siden vikingkongen Olav Haraldsson ble helgenkåret i 1031. Men hvordan er opplevelsen av å komme til pilegrimsmålet i dag?

Foto: Knut Aage Dahl

Det nordiske pilegrimsmålet - et mektig skue

Nidarosdomen i Trondheim er et yndet pilegrimsmål for pilegrimer fra hele verden. Kirken, som hadde sin spede start som et trekapell, bygd over Olav den helliges grav, har utviklet seg til å bli en storslått katedral. Nidarosdomen er stedet hvor norske monarker krones og er Norges nasjonalhelligdom. Både for middelalderens og dagens pilegrimer, var og er Nidarosdomen et mektig syn. Domkirken er et arkitektonisk praktbygg med intrikate stenskulpturer og glasskunst. Et fantastisk resultat av imponerende håndverk fra generasjoner av steinhuggere, murere, glassmestere og smeder. Tenk hvor mange mennesker som i århundrer har levd sine liv, besøkt, jobbet i og opplevd denne nordiske katedralen. Hvilke historier ligger i disse veggene?

Pilegrimsritualer ved målet

Det sies at man som pilegrim skal nærme seg sakte når man er fremme ved pilegrimsmålet Nidarosdomen. Historiske pilegrimsritualer sier at man må gå rundt katedralen tre ganger, for deretter å gå inn i katedralen og oktogonen der en kopi av Olav den helliges skrin står og hvor man tror Olav er begravd. Da er du fremme og har fullført din pilegrimsvandring.

To personer står inne i Nidarosdomen og ser opp på rosevinduet.
Rosevinduet i Nidarosdomen er et mektig syn. Det er hele 12 meter høyt og 8 meter i diameter. Foto: Eskil Roll

Photo: Øystein Moe/Helmet

Nordens eldste katedral

Når du går rundt kirken vil du bli imponert over det majestiske byggverket som er Norges Nasjonalhelligdom.

Den er bygget i kleberstein i gotisk stil, og det flotte spiret i grønnirret kobber med den gyldne kuppelen, er et landemerke som er synlig på lang avstand. Vi anbefaler at du setter av godt med tid til å oppleve kirken, og en omvisning kan varmt anbefales.

Nidarosdomen ligger flott plassert i et historisk område midt i Trondheim, på en naturlig odde som Nidelven slynger seg dovent rundt. Den historiske Erkebispegården ligger like ved kirken og langs elven sør for Erkebispegården finner du det store parkområdet Marinen hvor Olavskilden er. Historien knyttet til denne kilden sier at den sprang fram der Olav den helliges kiste ble gravd opp i året etter hans død, og den ble derfor et pilegrimsmål i middelalderen.

Nidarosdomen har flere små vakre kapell. Her holder pilegrimsprest Einar Vegge pilegrimsmesse i Milleniumskapellet

Foto: Øystein Moe/Helmet

Fakta om Nidarosdomen

  • Norges nasjonalhelligdom og Nordens eldste middelalderkirke
  • Etter å ha revet kapellet som sto der, startet Olav Kyrre byggingen av steinkirken i 1070
  • Erkebispesetet ble opprettet i 1153. Etter en reise i England i 1183, endret erkebiskop Eystein Erlandson byggingen av katedralen fra romansk til gotisk stil etter inspirasjon fra de kirkebyggene han så der
  • Grunnen til den mektige Vestfronten ble lagt i 1248 og senere ble skipet bygget i en mektig høygotisk stil
  • Flere branner, den første i 1328 og senere i 1432 og i 1531, har rammet domkirken
  • Spiret på hovedtårnet blåste ned i 1689, og både i 1708 og 1719 ble kirken igjen rammet av branner
  • Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider ble etablert i 1869 og gjenoppbyggingen av kirken startet
  • Restaureringen har pågått i over 130 år, og pågår ennå
  • Kirken er 50 meter bred, og 100 m lang. Spiret er 91 m høyt
  • Vestfronten har 76 statuer og mange relieffer. Det store Rosevinduet i sentrum av veggen er 8 meter i diameter. Antagelig var dekoren og statuene på Vestfronten opprinnelig malt i sterke farger