Nasjonal pilegrimskonferanse - med tema børs og katedral

150 engasjerte deltakere var samlet til nasjonal pilegrimskonferanse i Erkebispegården i Trondheim torsdag 16. og fredag 17. mars 2023. Tema for konferansen var Børs og katedral, og det store spørsmålet som ble diskutert på konferansen, var; Hvordan stimulere til utvikling og bidra til levende lokalsamfunn langs ledene, og samtidig sikre at pilegrimsleden fortsetter å være en reise som berører?

Kvinne snakker i mikrofon

En pilegrimsvandring kan gi oss forstand, mot og inspirasjon

Konferansen ble åpnet av Preses i Den norske kirke, som sa at Pilegrimsleden er noe vi trenger i dag, fordi en pilegrimsvandring kan gi oss forstand, mot og inspirasjon til å håndtere de utfordringene vi møter i dagens samfunn.

Hans Morten Løvrød, Nasjonalt pilegrimssenter, og Steinar Larsen, Olavsfest, presenterer et spennende samarbeidsprosjekt.

Reiseliv, entreprenørskap og et kirkelig perspektiv

Konferansen inneholdt mange spennende foredrag. En av bidragsyterne, Aase-Marthe Horrigmo, direktør for reiseliv i Innovasjon Norge, holdt et innlegg om kulturturisten og strømninger i reiselivet, og pilegrimssatsningen sett i lys av disse. Pilegrimsentreprenører fra både Norge, Sverige og Spania delte sine erfaringer som tilbydere av tjenester som informasjon, overnatting og lokalmat.

Hans-Jacob Dahl, tidligere leder for regionalt pilegrimssenter Dovrefjell, sammenlignet pilegrimssatsingen med en vev, hvor tilretteleggerne utgjør renningen og vandrerne utgjør innslagene. Hans-Jacob avsluttet sitt innlegg med utsagnet; «Sammen bygger vi en katedral, men for å få det til, så trenger vi ganske mye børs.»

Ekteparet John og Karon Wanvik står på scenen og tar imot pris. Foto
Karon og John Wanvik. Foto: Amalie Holm

Pilegrimsprisen 2023 ble tildelt Sundet gård

Pilegrimsprisen gikk til vertskapet på Sundet gård, Karon og John Wanvik. Sundet gård ligger 2 mil sør for Trondheim og har siden 2002 tilbydd roing over Gaula, overnatting og servering i det gamle stabburet på gården.

Prisen er et håndkolorert trykk av Håkon Gullvåg.

To menn sitte til bords og snakker sammen i Herresalen i Erkebispegården.
Middagen ble servert i ærverdige Herresalen i Erkebispegården. Foto: Amalie Holm

En arena for inspirasjon, samarbeid og utvikling

Nasjonalt pilegrimssenter er arrangør av den årlige konferansen, som har som mål å være en arena for inspirasjon, samarbeid og utvikling for alle som har interesse for- og som arbeider med pilegrimstematikk og pilegrimsledene til Trondheim.

Stor stemning under lunsjen i pilegrimscampen i Borggården. Foto: Amalie Holm
Tre kvinner snakker sammen foran rosevinduet i Nidarosdomen
Marie Louise Anker gir en innføring i den nye belysningen i Nidarosdomen. Foto: Amalie Holm