Langsiktig pilegrimssatsning gir gode resultater

Norge er det eneste landet i Europa som har en overordnet plan og en koordinert nasjonal innsats for å tilrettelegge for vandringer langs historiske pilegrimsleder. Den norske modellen vekker stor interesse internasjonalt, og stadig flere samarbeidsparter fra andre land kommer til Norge for å lære og bli inspirert. Utviklingen de siste årene med rundt 20% årlig vekst i antall vandrere, viser at strategien vår har lyktes, sier kulturminister Anette Trettebergstuen.

Smilende kvinne og mann går på grusvei med sekk på ryggen.

Pilegrimsleden – St. Olavsvegene til Trondheim, ble offisielt åpnet av HKH kronprins Haakon 29. juli 1997. De merkede rutene utgjør et nettverk av pilegrimsleder fra alle himmelretninger. I takt med økt interesse for pilegrimsfenomenet har det vært en jevn og god vekst i antallet vandrere og reisende langs pilegrimsledene.

Foto: Terje Hågenstad

- Vi begynner nå å se de langsiktige resultatene av de statlige prioriteringene av arbeidet med å tilrettelegge for vandringer og reiser langs de gamle ferdselsrutene mot pilegrimsmålet Nidarosdomen, sier leder ved Nasjonalt pilegrimssenter Hans Morten Løvrød.

Nasjonalt pilegrimssenter skal oppfylle sentrale målsettinger innen kultur, kirke, næring og miljø. Folkehelsedimensjonen er viktig, og satsningen skal ha en tydelig bærekraftsprofil. Senteret koordinerer den offentlige pilegrimssatsingen og samarbeider tett med de 12 regionale pilegrimssentrene som ligger langs de mest brukte ledene.

- De regionale sentrene har vært en kritisk suksessfaktor i oppbygging, utvikling og drift av pilegrimsledene. Oppgavene som disse sentrene utfører er avgjørende for å bidra til lokal og regional forankring og eierskap til satsingen. Sentrale oppgaver de regionale sentrene følger opp er å sikre god merking, gode overnattingstilbud, åpne kirker, et aktivt samarbeid med kommuner og fylker og god informasjon til pilegrimer, media og turoperatører, fortsetter Løvrød.

Nasjonalt pilegrimssenter har i år mottatt 8,6 millioner kroner fra Kulturdepartementet som øremerkede tilskuddsmidler til fordeling mellom de 12 regionale sentrene.

Portrett.
Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet

- Det er veldig gledelig at internasjonale samarbeidspartnere kommer til Norge for å lære og la seg inspirere av hvordan vi jobber med pilegrimssatsningen her, sier kulturminister Anette Trettebergstuen. Pilegrimsleden er et unikt kulturhistorisk reiselivsprodukt. Pilegrimsleden er en arena for stillhet og refleksjon, for enestående naturopplevelser og mestring på mange plan. Dette er noe mange føler behov for i en verden som kan oppleves både utrygg og stressende.

- Pilegrimsarbeidet er avhengig av de statlige tilskuddene for å kunne opprettholde og videreutvikle tilbudet. Vi ser at den statlige grunnfinansieringen utløser lokal og regional medfinansiering og åpner muligheter for egeninntjening ved de regionale sentrene. Årets tildeling vil bidra til at vi kan tilrettelegge for at stadig flere mennesker i tida framover kan komme seg ut og oppleve Pilegrimsleden – en reise som berører, avslutter Hans Morten Løvrød.