Reisehåndbok for Kystpilegrimsleia

Reisehåndboken "Kystpilegrimsleia fra Egersund til Trondheim. En guide til nøkkelstedene." Kom og bli inspirert til å bruke en eller flere dager langs den vakre Kystpilegrimsleia!

Reisehåndboken - forfatter, bestilling og forlag

Kystpilegrimsleia med alle nøkkelstedene har fått sin første reisehåndbok.

Forfatter

Boken er skrevet av Margun Pettersen - "Kystpilegrimleias mor". Margun har vært en av de viktigste og utholdende pådriverne gjennom flere tiår for at Kystpilegrimsleia skulle bli en St. Olavs veg og en europeisk kulturveg til helligmålet Nidarosdomen. Hun er en ivrig pilegrim langs mange leder i Norge og i andre land. Boken er skrevet på bestilling av Nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim, og det var naturlig å spørre Margun om å gjennomføre dette arbeidet.

Bestilling av reisehåndboka kan gjøres her:

Boka bestilles fra Utstein pilegrimsgard: www.utsteinpilegrimsgard.no

E-post: utsteinpilegrimsgard@kyrkja.no

Sorgenfriveien 8, 4156 Mosterøy Tlf. 46815769

Mosaikk forlag

Mosaikk Forlag 2020
ISBN 978-82-7902-019-6
Tekst: Margun Pettersen margun.pettersen@gmail.com
Design, bilderedigering og produksjon: Mosaikk Forlag/Eirik Moe eirik@mokleiv.no
Foto som ikke er kreditert spesielt er tatt av Margun Pettersen.
Kart: © openstreetmap.org / opendatacommons.org / pilegrimsleden.no
Bibelteksten er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse.


Kystpilegrimleias mor - Margun Pettersen