Allmannsrøysa - et symboltungt sted for pilegrimer

På Dovrefjell, midt på Gudbrandsdalsleden, ligger en steinrøys utenom det vanlige. Hver stein bærer på en historie, om pilegrimsvandrere fra nær og fjern.

Fra Dovre kirke går Pilegrimsleden opp i fjellet. Leden følger Kongevegen, en ferdselsvei etablert på slutten av 1600-tallet, og passerer gårdene Tofte og Budsjord. Stigningen til Dovrefjell er noe bratt i begynnelsen, men flater ut etter hvert i vakre omgivelser med fjell og elver. Så fortsetter stigningen mot det høyeste punktet på Pilegrimsleden mellom Dovrebygda og Fokstugu. Her heter det Hardbakken og på Hardbakken ligger det en stor røys – Allmannrøysa.

Et symboltungt sted

Noen tror at dette er en gammel gravrøys, men de fleste av dagens pilegrimsvandrere tenker at dette er et sted hvor man kan legge fra seg en stein. Noen har båret steinen hjemmefra, andre finner den i nærheten. Felles for dem er at steinen er et symbol. Et symbol på at de under vandringen kan legge fra seg noe tungt de bærer på her på Allmannrøysa. Slik den ytre vandringen på Pilegrimsleden for mange er et bilde på de indre vandringene som alle mennesker gjør gjennom livet – slik er steinen et bilde på noe i livet de ønsker å legge fra seg.

Korset på Harbachen

Det har vært en teori om at det i tidligere har stått et kors i midten av Allmannrøysa. Denne teorien ble bekreftet da det ble funnet et rodekart fra 1700-tallet. Rodekartet fortalte hvilken strekning av Kongeveien gårdene nede i bygda hadde ansvar for å holde vedlike. Det går et rodeskille på Hardbakken, og det omtales som ”Korset på Harbachen”. Dette må regnes som en bekreftelse på teorien – i tidligere tider sto det et kors i Allmannrøysa og her kunne de reisende legge fra seg en stein på ferden over Dovrefjell.

Pilegrimsfunn fra middelalderen

Ikke langt unna Allmannrøysa ble det for noen år siden gjort et viktig arkeologisk funn. To små gjenstander som lå like ved siden av hverandre. Den ene var enden på en vandringsstav. Den andre gjenstanden var et pilegrimsmerke. På vandringsstaven var det treverk og dette ble datert til slutten av 1100-tallet. Dette funnet bekrefter at veien over Allmannrøysa og Hardbakken var en gammel middelaldervei, en pilegrimsvei for de som skulle til Nidaros. Hvilken historie det er som skjuler seg bak funnet vet vi ikke, men det er lite trolig at noen legger fra seg sin vandringsstav og sitt pilegrimsmerke frivillig.

Høyt over havet

Allmannrøysa ligger 1210 meter over havet. Herfra er det flott utsikt. På en godværsdag kan du se de høyeste toppene på Dovrefjell, også den høyeste av dem alle Snøhetta på 2286 meter over havet. Litt etter Allmannrøysa ser du de hvite bygningene på Fokstugu og du ser Fokstumyra – kjent for sitt rike fugleliv. Pilegrimsleden følger Kongevegen inn mot Fokstugu. Fra Allmannrøysa er det ca. 2 timers vandring.

Stigningen fra Dovrebygda til Dovrefjell er krevende men veldig vakker. Er du heldig så møter du flotte hester på veien. Foto: Eskil Roll
Foto: Eskil Roll
Fokstugu er et av Dovrefjells eldste pilegrimsherberger. Her finner du et lite Gudshus som er besøkt av pilegrimer fra hele verden. Foto: Eskil Roll
Foto: Eskil Roll