Pilegrimsleden | Stavanger domkirke – Utstein kloster og Utstein…

Stavanger domkirke – Utstein kloster og Utstein pilegrimsgard

Buss ca 28 km + vandring 7 KM
2,5 timer
En flott reise med kombinasjon av lokal buss fra Stavanger sentrum, og den avsluttes med en par timers vandring frem til Utstein kloster og Utstein pilegrimsgard.
Enkel tur
Ligger langs Kystpilegrimsleia

Reisebeskrivelse

Lokal buss

Turen fra Stavanger til Utstein går med buss hvis man ikke har egen båtskyss. Det går buss fra Stavanger sentrum til Utstein noen ganger om dagen. Ellers kan man ta buss til Askjekrysset, E39/Mosterøyveien, og gå til fots 7 km til Utstein.

Se www.kolumbus.nofor rutetider og stoppesteder.

Om nøkkelstedet

Utstein kloster

Utstein kloster er det eneste bevarte klosteranlegget fra middelalderen i landet vårt. Før klosteret ble opprettet, var det en kongsgård. Allerede Harald Hårfagre hadde en av sine gårder her. Tradisjonen knytter klosteret til Magnus Lagabøter som ga kongsgården til Olavsklosteret i Stavanger da han ble konge og flyttet til Bergen i 1263. Historikere har ulikt syn på denne dateringen. Utstein kloster var knyttet til Augustinerordenen og munkene her betjente også Stavanger domkirke.

Etter reformasjonen forfalt klosteret og det kom over i privat eie etter hvert. Klosteret ble restaurert på midten av 1900-tallet og eies i dag av Museum Stavanger AS, MUST. Anlegget drives som museum, kurs- og konferansested, selskapslokaler og konserter. Kirken er en soknekirke for Mosterøy. Her kan pilegrimer få stempel i passet.

Utstein pilegrimsgard

Utstein pilegrimsgard ble etablert i 2002 i det gamle skolehuset på Mosterøy, ikke langt fra klosteret.

Utstein pilegrimsgard er etablert som et senter for stillhet, bønn, pilegrimsvandring og åndelig veiledning.

Overnattingsmuligheter:

Utstein: Utstein Pilegrimsgard, www.utsteinpilegrimsgard.no/

Utstein Kloster hotell, www.utsteinklosterhotell.no/

Mat

Mosterøy: Kiwi, Mosterøyveien 1, v/E39, tlf 51 72 42 44

Utstein Kloster hotell i åpningstiden

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.