Pilegrimssenter Dovrefjell

Senteret er lokalisert på Dovrefjell, over 1000 meter over havet. Kontoret er på Hjerkinnhus, men i pilegrimssesongen er vi å treffe i Eysteinkyrkja. Her kan du, i tillegg til en kopp kaffe og en trivelig prat, få informasjon om veien videre eller ha en stille stund. Senteret kjenner godt til hele Gudbrandsdalsleden, men har spesiell god kunnskap om leden fra Sel kommune, over Dovrefjell og videre helt inn til Trondheim.

Dovrefjellkonferansen 2020

Pilegrimssenter Dovrefjell inviterer for tiende gang til Dovrefjellkonferansen - et inspirerende og lærerikt møtested for alle aktører på pilegrimsleden.

Torsdag 22.oktober, kl.10-15.30, Skifer hotell, Oppdal.

De regionale pilegrimssentrene på Gud- brandsdalsleden feirer 10 år, det skal markeres og derfor - en konferanse for tilbydere, overnattingsbedrifter, kom- muner, menigheter, pilegrimsfellesskap og interesserte på hele Gudbrands- dalsleden; Oslo - Trondheim. Vi ønsker også deltakere med arbeid langs andre pilegrimsleder velkommen.

Konferansen i 2020 fokuserer på de store spørsmålene. Vi innleder med et 10-års tilbakeblikk for deretter å fokusere på framtid, på veien videre, på visjoner og perspektiv mot 2030.

Vi er ulike aktører med hver våre oppgaver knyttet til pilegrimsleden og pilegrimsvandrerne. Sammen ønsker vi å gi dem en god vei å gå med rike opplevelser underveis - det klarer vi bare når vi står sammen og løfter hverandre.

Velkommen til årets Dovrefjellkonferanse!

Arr: Pilegrimssenter Dovrefjell i samarbeid med Nasjonalt pilegrimssenter.

Program:

09.30 Ankomst, registrering, kaffe.

10.00 Åpning av Dovrefjellkonferansen 2020 Haftor Skjelstad, styreleder for Pilegrimssenter Dovrefjell.

10.20 Innlegg: Regionale pilegrimssentere 10 år – et tilbakeblikk. Roger Jensen, daglig leder Pilegrimssenter Oslo 2010-2020

10.50 Vi har invitert kulturminister Abid Q. Raja

11.00 Pause 15 min - energipåfyll

11.15 Samtale: Pilegrim – perspektiver mot år 2030. Petter Myhr, Heidi Anett Øvergård Beistad og Hans Morten Løvrød. Samtaleleder: Håkon Haugsbø

12.00 Lunsj

13.00 RPS’ene på Gudbrandsdalsleden 10 år – markering! Even A. Hagen, fylkesordfører, Innlandet fylkeskommune Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune,
Bjørgvin Thorsteinsson, direktør Nidarsdomens restaureringsarbeider.

13.45 Pause 15 min - energipåfyll

14.00 Samtale: RPS’ene 10 år – visjoner og utfordringer. Tone Stræte, Pilegrimssenter Hamar, John Wanvik, Sundet gård, Hans-Jacob Dahl, Pilegrimssenter Dovrefjell, Samtaleleder: Håkon Haugsbø

15.00 Avslutning – 15.30 slutt.

Praktisk info:

Påmelding til til: Pilegrimssenter Dovrefjell,

hajada@online.no
Frist for påmelding: mandag 19. oktober.

Pris: egenandel kr. 500,- pr. person inkludert lunsj. Beløpet overføres
konto 1503 17 24276,
Pilegrimssenter Dovrefjell, 2661 Hjerkinn.Faktura sendes på forespørsel.

Historisk beliggenhet

Dovrefjell er et kjent og berømt fjellparti i Norge. Myter, fangst og ferdsel er ord som beskriver denne kjente fjellovergangen. Dovre nevnes i de eldste fortellingene vi har om Norge - om landets oppdagelse, om konger og underjordiske. Den siste rest av den gamle europeiske villreinstammen finnes på Dovrefjell og den har vært en viktig ressurs fra siste istid og fram til moderne tid. Og opp gjennom historien har mennesker krysset fjellet, og kort etter Olav den Helliges fall på Stiklestad ble pilegrimene en viktig del av de reisende. Sælehus ble bygget og senere fjellstuer for å gi de reisende ly for vær og vind. I tillegg til en flott natur finner du spor etter gammel fangstkultur og du går i sporene etter pilegrimer som har vandret over fjellet før deg.

Pilegrimstilbud

Pilegrimssenter Dovrefjell gir oppdaterte opplysninger om pilegrimsleden over Dovrefjell og videre fram til Trondheim. Om du skal gå tidlig på sesongen er det særlig viktig å ta kontakt og få informasjon om forholdene på Dovrefjell. Senteret veileder i planlegging av turer, både for enkeltvandrere og for grupper. Senteret tilbyr også foredrag om pilegrimsvandring og pilegrimstradisjoner. I sesongen finner du oss i Eysteinkyrkja på Hjerkinn og har du behov for bagasjetransport har vi tilbud om det.

Senterets driftsmodell

Pilegrimssenter Dovrefjell er en selvstendig medlemsorganisasjon med eget styre. Kommuner, menigheter, overnattingssteder og pilegrimsforeninger kan bli medlemmer. Det betyr at det er medlemmene som eier senteret og som gjennom det valgte styret har ansvar for drifte. Årlige driftsmidler få senteret fra Nasjonalt pilegrimssenter som fordeler de midlene som er bevilget over Kulturdepartementets budsjett.

Samarbeid mellom mange aktører

Pilegrimssenter Dovrefjell har ansvar for Gudbrandsdalsleden gjennom følgende kommuner; Sel – fra Jørundgård, Dovre, Oppdal, Rennebu, Orkland og Skaun. Senteret har i sitt arbeid innad lagt stor vekt på samarbeidet mellom de ulike aktørene på leden. Det er etablert en ordning med kontaktpersoner i hver kommune. Disse har ansvaret for at leden er ryddet og godt merket. Det er etablert et nettverk av alle overnattingsstedene i regionen med møter for å samordne arbeidet. Senteret har også et godt samarbeid med Trøndelag- og Innlandet fylkeskommuner og med kirkene i de sju kommunene.

Hver høst inviterer senteret til Dovrefjellkonferansen, den samler alle aktørene på leden og er med på å bygge et godt nettverk mellom de som har ansvar for leden eller som tilbyr sine tjenester langs leden.

Kommunebrosjyrer

I samarbeid med kommunene Sel, Dovre, Oppdal, Rennebu, Orkland og Skaun utarbeider Pilegrimssenter Dovrefjell årlige informasjonsbrosjyrer. Kommuneinformasjon for pilegrimer ligger i postkasser som er satt ut på hver kommunegrense. Her vil pilegrimene finne oppdatert informasjon om overnattingssteder, butikker, kirker og diverse arrangement. Vi håper at vi på denne måten hjelper pilegrimene til å finne det de trenger i hver enkelt kommune. Brosjyrene er tenkt som et supplement til den informasjonen pilegrimene finner i guidebøkene.

Ansatte

Hans-Jacob Dahl
Tlf: (+47) 924 83 147
Regional leder

Kontaktinformasjon:

E-post:hajada@online.no
Telefon:(+47) 924 83 147
Adresse:Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn
Åpningstider:15. juni - 30. august 2020: Hver dag fra kl. 15:00 - 19:00.
1. sept. - 14. juni: Ukedager kl. 09:00 - 15:00.
Merk!Pilegrimssenteret er lokalisert i Eysteinkyrkja fra 15. juni til 31. august
Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.