Pilegrimsleden | Pilegrimssenter Dovrefjell

Pilegrimssenter Dovrefjell

Senteret er lokalisert på Dovrefjell, over 1000 meter over havet. Kontoret er på Hjerkinnhus, men i pilegrimssesongen - fra 20. juni - 30. august - er vi å treffe i Eysteinkyrkja. Her kan du, i tillegg til en kopp kaffe og en trivelig prat, få informasjon om veien videre eller ha en stille stund. Senteret kjenner godt til hele Gudbrandsdalsleden, men har spesiell god kunnskap om leden fra Dovre kommune, over Dovrefjell og videre inn til Trondheim.

Foto: Hans-Jacob Dahl

Aktuelt

1. Olavsvandringen 2021 - vi følger i Olavs fotspor fra Lesja mot Hundorp i dagene 23.-26. juli - en opptakt til Hundorp-2021. - se nærmere info nedenfor.

2. Ryphusan er åpent i 2021. Merk: Overnatting må bestilles på forhånd. Tlf: 918 58 093

3. Pilegrimsdager på Dovrefjell 2021 arrangeres i dagene 21. - 26. juli i Oppdal. Nærmere info om programmet finner du her: https://www.pilegrimsdager.no/...

4. Hver høst inviterer senteret til Dovrefjellkonferansen, den samler alle aktørene på leden og er med på å bygge et godt nettverk mellom de som har ansvar for leden eller som tilbyr sine tjenester langs leden. Dovrefjellkonferansen 2021 arrangeres på Oppdal 21. oktober. Konferansen i år arrangeres i samarbeid med Pilegrimsfellesskapet St.Olav og årets tema er frivilligheten i pilegrimsarbeidet.

Foto: Hans-Jacob Dahl

Pilegrimstilbud

Pilegrimssenter Dovrefjell gir oppdaterte opplysninger om pilegrimsleden over Dovrefjell og videre fram til Trondheim. Om du skal gå tidlig på sesongen er det særlig viktig å ta kontakt og få informasjon om forholdene på Dovrefjell. Senteret veileder i planlegging av turer, både for enkeltvandrere og for grupper. Senteret tilbyr også foredrag om pilegrimsvandring og pilegrimstradisjoner. I sesongen finner du oss i Eysteinkyrkja på Hjerkinn og har du behov for bagasjetransport har vi tilbud om det.

Historisk beliggenhet

Dovrefjell er et kjent og berømt fjellparti i Norge. Myter, fangst og ferdsel er ord som beskriver denne kjente fjellovergangen. Dovre nevnes i de eldste fortellingene vi har om Norge - om landets oppdagelse, om konger og underjordiske. Den siste rest av den gamle europeiske villreinstammen finnes på Dovrefjell og den har vært en viktig ressurs fra siste istid og fram til moderne tid. Og opp gjennom historien har mennesker krysset fjellet, og kort etter Olav den Helliges fall på Stiklestad ble pilegrimene en viktig del av de reisende. Sælehus ble bygget og senere fjellstuer for å gi de reisende ly for vær og vind. I tillegg til en flott natur finner du spor etter gammel fangstkultur og du går i sporene etter pilegrimer som har vandret over fjellet før deg.

Samarbeid mellom mange aktører

Pilegrimssenter Dovrefjell har ansvar for Gudbrandsdalsleden gjennom følgende kommuner; Dovre, Oppdal, Rennebu og Orkland. Senteret har i sitt arbeid innad lagt stor vekt på samarbeidet mellom de ulike aktørene på leden. Det er etablert en ordning med kontaktpersoner i hver kommune. Disse har ansvaret for at leden er ryddet og godt merket. Det er etablert et nettverk av alle overnattingsstedene i regionen med møter for å samordne arbeidet. Senteret har også et godt samarbeid med Trøndelag- og Innlandet fylkeskommuner og med kirkene i de fire kommunene.

Hver høst inviterer senteret til Dovrefjellkonferansen, den samler alle aktørene på leden og er med på å bygge et godt nettverk mellom de som har ansvar for leden eller som tilbyr sine tjenester langs leden. Dovrefjellkonferansen 2021 arrangeres på Oppdal 21. oktober. Konferansen arrangeres i samarbeid med Pilegrimsfellesskapet St.Olav og årets tema er frivilligheten i pilegrimsarbeidet.

Pilegrimsdager på Dovrefjell 2021 arrangeres på Oppdal i dagene 21. - 26. juli. Informasjon om programmet finner du her: https://www.pilegrimsdager.no/...

Foto: Hans-Jacob Dahl

Kommunebrosjyrer

I samarbeid med kommunene Dovre, Oppdal, Rennebu og Orkland utarbeider Pilegrimssenter Dovrefjell årlige informasjonsbrosjyrer. Kommuneinformasjon for pilegrimer ligger i postkasser som er satt ut på hver kommunegrense. Her vil pilegrimene finne oppdatert informasjon om overnattingssteder, butikker, kirker og diverse arrangement. Vi håper at vi på denne måten hjelper pilegrimene til å finne det de trenger i hver enkelt kommune. Brosjyrene er tenkt som et supplement til den informasjonen pilegrimene finner i guidebøkene.

Ansatte

Hans-Jacob Dahl
Tlf: (+47) 924 83 147
Regional leder

Kontaktinformasjon:

E-post:dovrefjell@pilegrimssenter.no
Telefon:(+47) 924 83 147
Adresse:Hjerkinnhusveien 33, 2661 Hjerkinn
Åpningstider:20. juni - 31. august 2021: Hver dag fra kl. 15:00 - 19:00.
1. sept. - 19. juni: Ukedager kl. 09:00 - 15:00.
Merk!Pilegrimssenteret er lokalisert i Eysteinkyrkja fra 20. juni til 31. august

Olavsvandringen 2021 23.-26. juli

Olavsvandringen 2021 – på vei til Hundorp tusen år etter.

I Olavs fotspor – veien til Hundorp tusen år etter

I 2030 er det 1000 år siden slaget på Stiklestad. Slaget blir regnet som et avgjørende punkt i vår historie. Hvert år fram til nasjonaljubileet i 2030 er det lokale og regionale markeringer ulike steder i landet. I 2021 skjer det i Gudbrandsdalen, i år er det 1000 år siden Olav den hellige møtte Dale-Gudbrand på Hundorp.

I Snorres kongesaga kan vi lese om Olavs reise fram til Hundorp. Han kom opp Romsdalen til Lesja og Dovre, reiste videre gjennom Lordalen til Lom, Skjåk og Vågå. Derfra dro han til Sel før ha reiste ned dalen til møtet på Hundorp.

Det er denne reisen og fortellingene som knyter seg til, vi ønsker å løfte fram gjennom Olavsvandringen 2021.

Olavsvandringen 2021 er fire separate dagsvandringer av ulik lengde. Du kan delta på en eller flere av dem. Det samme gjelder kveldsarrangementene.

Fredag 23. juli: SKJÅK (Informasjon: 901 31 005)

Vandring fra Lordalen til Skjåk.

Dag: Fredag 23. juli

Tid: Start kl. ca. 09.00 – ca. 15 km / 6 timer

Vandring: Lordalen - Aur

Skyss: Skyss fra Bismo kl. 07.00

Retur: Ingen retur, egen bil.

Turleder: Rolv Kristen Øygard og Hans-Jacob Dahl

Påmelding: Mogun – tlf. 482 92 406 innen 19/7.

Kveldsarrangement i Skjåk kirke

Omvising i Skjåk kyrkje med Endre Skjåk.Kaffe og servering i kyrkjestugu med Olavsminne som tema.Kontaktperson: Rolv Kristen Øygard, tlf.: 901 31 005

Dag: Fredag 23. juli

Tid: Kl. 19.00

Sted: Skjåk kirke

Pris: Fri inngang.

Lørdag 24. juli: LOM (Informasjon: 911 15 448)

Vandring fra Åslia til Staurustsetra/Stavåsen og videre ned til Staurust. Avduking av navneplate på Staurustsetra til minne om Olavs vandring i 1021.

Dag: Lørdag 24. juli

Tid: Start kl. 09.00

Vandring: Ca. 12 km: Åslia - Staurust

Skyss: Buss fra Best kl. 08.15 for de som ikke kjører selv.

Meld behov tlf. 917 27 417 senest 22. juli.

Retur: Buss fra Staurust til Åslia og til Best etter vandringen.

Turleder: Reidar Marstein i samarbeid med Hans-Jacob Dahl

Påmelding: Ingen påmelding til vandringen, bare til bussen fra Best.

Pris: Vandringen er gratis, bussen koster kr. 100,-

Kveldsarrangementi Lom stavkirke

Velkomsthilsen ved Lom heimbygdslag, Hans-Jacob Dahl forteller om Olav den Hellige og olavstradisjoner. Kristbjørn Rossehaug og Reidar Svare: Utdrag fra Thomashymnen (truleg framført ved kanoniseringen av Thomas av Cantebury i 1174). Stein Magne Eggen og Tonje Kristine Lien Barkenes Eggen: En springleik og en lydarslått.

Etter samlingen i kirka legger ordfører Bjarne Eiolf Holø ned blomster ved Minnesteinen ved kirkeporten.

Dag: Lørdag 24. juli

Tid: Kl. 20.00

Sted: Lom stavkirke

Pris: Fri inngang.

Søndag 25. juli: VÅGÅ (Informasjon: 900 89 252)

Vandringen går fra fra Systuen Garmo. Her er vi på stedet hvor Torgeir gamle lovte kong Olav å bygge en kirke – Garmokirka. Vi starter vandringen på stedet hvor stavkirka sto, herfra følger vi den gamle veien mellom Garmo og Vågå – Kleivvegen - til Storrviksøygarden. Her blir deltakerne hentet med buss og kjørt tilbake til utgangspunktet.

Ved starten av turen og underveis får vi høre om Olavs reise i 1021.

Dag: Søndag 25. juli

Tid: Start kl. 12 – varighet ca. 4 timer.

Vandring: Fra Systuen Garmo til Storrviksøygarden.

Retur: Buss tilbake til utgangspunktet.

Parkering: Ved Systuen Garmo.

Vandringsleder: Hans-Jacob Dahl

Påmelding: Ingen påmelding, registering ved frammøte.

Pris: Gratis.

Mandag 26. juli: SEL (Informasjon: 936 51 928)

Vandringenstarter på gården Ulsvolden. Her skal Olav etter tradisjonen ha overnattet på veien til Hundorp i 1021. Vandringen går via Laurgard og Nord-Sel kirke til kapellet på Jørundgård. I kapellet er det relieffer med tema Olav den hellige. Vandringen og det øvrige programmet er lagt opp slik at en kan delta på hele opplegget – eller bli med på en del.

Dag: Mandag 26. juli

Tid: Start kl. 16.30 (buss fra Jørundgård kl. 16.15)

Vandring: Fra Ulsvolden til Jørundgård

Parkering: Ved Jørundgård – buss kl. 16.15 til Ulsvolden.

Vandringsleder: Hans-Jacob Dahl

Påmelding: Ingen påmelding, registering ved frammøte.

Pris: Gratis.

Kveldsarrangementpå Jørundgård:

Det blir en samling i kapellet på Jørundgård kl. 18.30. Fra kl. 19.00 blir det salg av mat og kaffe fram til konserten starter kl. 19.30. Konserten er ved Gjermund Larsen og Trondheimsolistene.

18.30 Kapellet på Jørundgård – Olavsrelieffene.

19.00 Salg av mat og kaffe

19.30 Konsert med Trondheimssolistene – inngang kr. 195,- Billetter: www.ottakulturhus.no

Arrangører:

Vi er flere som samarbeider om å få dette til: Skjåk historielag, Skjåk kommune, Lom heimbygdslag, Lom kyrkjelege råd, Vågå historielag, Sel kirkelige råd og Pilegrimssenter Dovrefjell.

Nærmere informasjon for alle arrangement: tlf. 924 83 147

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.