Pilegrimsleden | Regionale pilegrimssentre

Regionale pilegrimssentre

Regionale pilegrimssentre skal stimulere til og veilede om pilegrimsvandring innen sine respektive regioner.

Hva er regionale pilegrimssentres oppgaver?

Regionale pilegrimssentrene skal etablere nettverk med regionale aktører, og skal, i samarbeid med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer, m.fl., stimulere til bærekraftig reiseliv og verdiskapning med grunnlag i kultur og natur. Sammen med et stort nettverk av nøkkelpartnere er det disse som legger til rette for de gode opplevelsene langs Pilegrimsleden - St. Olavsvegene til Trondheim. Arbeidet ved regionale pilegrimsentre koordineres av Nasjonalt pilegrimssenter.

Frivilligheten og kommunen er viktige samarbeidspartnere og bidragsytere i å skape god merking og ryddig av leden.

Godt samarbeid er viktig!

Sammen med kommune, kirke, fylkeskommune, frivillige lag og organisasjoner, museer og mange flere nøkkelpartnere, jobber regionale pilegrimsentere for å stimulere til pilegrimsvandring og bærekraftig reiseliv i sine regioner. Her representert ved Pilegrimssenter Oslo som sammen med dyktige samarbeidspartnere sørger for skilting i Bærumsregionen.
Flere regionale pilegrimssentere jobber aktivt for å utvikle bærekraftig reiseliv på Pilegrimsleden. Her representert ved Pilegrimssenter Dale-Gudbrand som representerer Pilegrimsleden på reiselivsmesse i Madrid, Spania.

Du finner mer informasjon om det enkelte regionale pilegrimssenter her:

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.