VINSTRA - OTTA

Denne turen vil gi deg en følelse av å være i naturen, variert natur og landskap. Her vil du vandre i småbebyggelse, småskog og gjennom gammel furuskog.

  • Gammel sti

  • Hester på beite

DAG 1 VINSTRA - KVAM 14 KM

OVERNATTING: VERTSHUSET SINCLAIR

Ut av Vinstra og opp til Pilegrimsleden er det ca 3 km og starter med å gå gjennom småbebyggelsen og boligområdet. Ferden går videre gjennom variert landskap høyt over Vinstra før dalen vider seg ut mot Kvam. Kvam har attraksjoner som Gudbrandsdal Krigsminnesamling, fredsparken og Sinclairutstillingen. Se www.gudbrandsdalsmusea.no 

DAY 2 KVAM - SJOA 16 KM

OVERNATTING: SJOA RAFTINGSSENTER - VARPHAUGEN

Ut gjennom Kvam sentrum og inn i kulturlandskapet før det går oppover mot dagens høyeste punkt Nordre Løfta. En gapahuk er satt opp for at vandrere kan få raste etter en lang stigning. Ned bærer leden deg gjennom småskog og utfordrende passeringer av små elver og bratte steinurer. Dagens mål er Varphaugen. Her tilbys rafting og villmarksopplevelser.

DAG 3 SJOA - OTTA 9 KM

OVERNATTING: THON HOTELL

Den siste etappen gjennom Gudbrandsdalen byr på variert terreng, barskog, lavskog avsluttes med en kort asfaltstrekning inn mot Otta sentrum. På etappens høyeste punkt finner du utsiktstoppen hvor du ser ned mot Bræi – gården hvor Olav den Hellige overnattet på sin ferd fra Romsdalen nedover Gudbrandsdalen mot Hundorp i 1021 – og mot Prillarguritoppen. Budeia som varslet bondehæren når Sinclair leiesoldater kom i 1612. Nedstigningen mot Otta går over små elve- og bekkefar. Vel nede i dalbunnen går følger leden hovedveien forbi hvor Sinclair’s tropper møtte bondehæren og ble beseiret.

Otta er stasjonsby og her ender vandringen. Otta er kommunesentrum for Sel kommune som huser Jørundgård, en middelaldergard bygd opp etter Sigrid Undsets triologi om Kristin Lavransdatter.

Tog og bussforbindelse sørover/ nordover, samt bussforbindelse østover. www.nasjonalparkriket.no

AVREISE: TOG ELLER BUSS FRA OTTA STASJON

39 km 3 dager