Fellesvandringer arrangeres jevnlig av foreninger, organisasjoner og menigheter langs Pilegrimsleden. Dette er turer som skjer på eget ansvar og deltakere er i hovedsak ansvarlig for sine egne utgifter.