Prestvegen

Prestvegen

Avstand:Ved leden

Prestvegen er en gammel ferdselsvei mellom Ringsaker og Veldre kirker. Veien fikk navnet fordi Veldrepresten bodde ved Ringsaker kirke og måtte reise denne veien mellom kirkesognene fram til 1876. Vegen bidro til at kontakten mellom plassene kunne opprettholdes.

Foto: Aslaug Haugen

0