Lillehammer kirke

Langkirke i mur fra 1882

Nett:http://www.kirkekontoret.no
E-post:magnar@kirkekontoret.no
Telefon:+47 612 70 888
Avstand:Ved leden

Kirken er oppført i nygotisk stil i upusset rød tegl og er et monumentalt kirkebygg. Eksteriøret framstår i dag som da kirken sto ferdig med unntak av inngangsdørene som ble byttet i 1959. Store deler av interiøret ble endret under denne renoveringen, blant annet ble benker, altertavle, alterring og prekestol fornyet og takkonstruksjonen i kirkerommet endret.

Den gamle kirken som sto på samme sted ble revet i 1882. Dette var en forholdsvis liten korskirke i tømmer, muligens også med enkelte deler av stav.

Lillehammer kirke er åpen på dagtid og alle er velkommen inn for en rolig stund.

Foto: Wikimedia Commons

0