Kløvstadhøgda naturreservat

I den bratte lia nordøst for garden Havik ligger Kløvstadhøgda naturreservat.

Adresse:2372 Brøttum
Avstand:Nær leden

Området er vernet på grunn av forekomster av edellauvskog (alm-lindeskog). Her finnes alm, lønn, hassel, leddved og krossved som ellers ikke er vanlig i området. Edellauvskogene inneholder sjeldne økologiske systemer med flere kravfulle plantearter og et variert dyreliv. Hedmark fylke har få slike forekomster.

Kløvstadhøgda er preget av den spesielle bergarten som kalles Biskopås-konglomerat (oppkalt etter biskopen i Ringsaker), dannet i jordas urtid (900-590 mill. år siden). Bergarten ble dannet av rullestein som ble transportert med elver og avsatt i havet, der de ble kittet sammen med sand til et konglomerat. Gerhard Schøning referer hva lokalbefolkningen trodde om dette spesielle fenomenet: ”Den gemeene Mand maae have giort sig den Tanke, at omtalte Biærg er blevet Sammenbaget eller tilhobe æltet af Kiæmpe-Hænder, og derover kaldet Materien, hvoraf det bestaaer Jotul Grøte”.

0