Hulveg ved Jevanol

Hulveg ved Jevanol

Adresse :2320 Furnes
Avstand:Ved leden

Jevanol – Stor-Ihle
Området Stor-Ihle – Jenavol er et område med kalkrik jord og svært gammel bosetting. En rekke gravhauger ligger i området og det er gjort funn fra eldre jernalder og vikingetid. Kongevegen gikk nedom her, og på Stor-Ihle var det skysstasjon fra 1675-1769.

Hulvegen: Ved nordre-Jenavol ligger Brattbakken, en hulveg som har fått stå urørt i mange generasjoner og som er en del av den gamle Kongevegen. En hulveg (link) er skapt av hest og ryttere som over lang tids bruk har gravd seg ned i bakken. Regnvatnet har skylt bort finmassene i bratt terreng og hulvegen blir spesielt tydelig. Her kan man få en følelse av middelalderens vegstandard!

Ved Sandtjernet nærmere Brumunddal passerte vegen et fuktig område, og der skal det i følge tradisjonen være kavlebruer. Det ble da lagt trekavler på tvers av vegen slik at man kunne gå og ri noenlunde trygt og tørrskodd på vegen. I dag er disse overgrodd og borte.

Både historien om kavlebruene og hulvegen forteller at ferdselsåren her er svært gammel og at pilegrimene sikkert har trasket her.

0