Middelalder steinkirke og kirkegård

Kirke/kirkested fra middelalderen. Hvitkalket innvendig, med et lite galleri. Vakker, variert kirkegård. Haug var anneks under Norderhov inntil det ble eget kirkesogn etter sterk befolkningsvekst på 1970-tallet.
Leden passerer rett forbi.

Avstand:Ved leden

Haug kirke er bygget i stein, trolig omkring 1200, og ligger i Haugsbygd (tidligere Vangsfjerdingen) i Ringerike prosti. Kirkestedet fra middelalderen omtales i skriftlige kilder fra 1361 og i biskop Eysteins jordebok fra 1395. I sistnevnte kilde refereres det imidlertid til en trekirke, så man antar at det tidligere har stått en stavkirke her, eller i nærheten.

På 1700-tallet ble kirken forlenget og en ytterligere ombygging ble gjort på siste halvdel av 1800-tallet. Under denne restaureringen fikk kirken nye kirkeklokker i vesttårnet,  og et større antall kister ble tatt opp fra gulvet under skipet og flyttet til en fellesgrav på kirkegården.

 

Kilde: www.kirkesok.no

Foto: T. Bjornstad / Wikimedia Commons

0