Olsokvandring i Tylldalen

Dagsvandring på 16 km fra Søgardsnysetra om Pilegrimslavvoen ved Søndre Kvanntjønna til Tylldalen kirke.

  • Vandring i Tylldalsfjella, Foto Aslaug S. Haugen

  • Søndre Kvanntjønna, Foto: Lars Hogstad.

  • Pilegrimslavvoen ved Kvanntjønna

  • Tylldalen kirke

Vi møtes ved Tylldalen kirke for samkjøring til Søgardsnysetra kl. 09.00. Ta med mat og drikke til turen. Ved ankomst Tylldalen kirke blir det servert varm mat før Olsokgudstjenesten kl. 19.00. Tidligere prost i Nord Østerdal Nils Kåre Erlimo blir med oss på vandringen, og er prest ved gudstjenesten. Det vil bli mulighet for å slutte seg til vandringen underveis. Iver Thorstad blir med på deler av turen, og vil ta oss med inn i plante- og fuglelivet underveis. 
Jon Bråten og Tove Bråten Fjerdingby leder vandringen. Det er ønskelig med påmelding til Tove, tlf. 45 00 45 63, eller mail : tobraby54@gmail.com innen torsdag 25. juli.
Arr: Tylldalen menighetsråd

29.07.2019 09:00 Tylldalen, Tynset kommune
{stash:category_url_title}events{/stash:category_url_title}