Pilegrimsvandring i Trysil

Dagsvandring fra Nordre Trysil Kirke til Nøsledammen, 14 km.

  • Nordre Trysil kirke, Jordet

  • Koie ved Nøsledammen

Vi begynner med en kort pilegrimsandakt i Nordre Trysil kirke kl. 9.00 og starter deretter vandringen langs pilegrimsleden fra Jordet samfunnshus, ca kl. 9.30  og oppover Eltdalen. Vi arrangerer transport tilbake fra Nøsledammen til Jordet Samfunnshus. Vi regner med å være framme ved Nøsledammen ca. kl. 15.30, og tilbake ved Samfunnshuset ca. 16.30. Ta med mat og drikke til turen. Jon Peder Hatten blir vår kjentmann i år. Diakon Birthe Øverby leder vandringen. Det er ønskelig med påmelding til Birthe Øverby, tlf. 47 45 58 65 , innen tirsdag 11. juni. 
Arr: Diakoniutvalget og Trysil Pilgrimsforum

15.06.2019 09:00 Trysil
{stash:category_url_title}events{/stash:category_url_title}