Pressesenter

Pressen bes ta kontakt med:

Trine Neumann-Larsen
Nasjonalt pilegrimssenter
Telefon: (+47) 920 70 592
E-post: trine.neumann.larsen@pilegrimsleden.no