Kulturminne

Vikselva og tidlig industri

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Vikselva og tidlig industri

Adresse

2337 Tangen

Avstand

Ved leden

Elva kommer fra Harasjøen i Vallset. På den siste kilometeren, mellom Viksdammen og Mjøsa, faller den over 30 meter, og har god vannføring det meste av året. Langt tilbake i tiden er den derfor blitt tatt i bruk som drivkraft, først til kverner, så til sagbruk, vadmelsstampe og mølle. Den siste møllebygningen (nede t.v.) var i bruk til 1980. Men det viktigste fossen drev, var nok jernverket.

Vik jernverk
Jernverket var et underbruk av jernverket på Eidsvoll og ble startet opp på samme tid som dette, i 1620-årene. Eidsvold Værk hadde bl.a. rett til fri bruk av Kronens skoger, og bøndene i området hadde arbeidsplikt for verket. En av verkets 4 smelteovner sto her på Vik, samt en spikerhammer. Jernmalmen ble fraktet over Mjøsa fra Eidsvoll Verks gruver i Feiring. Viksverket hadde så stort tømmer- og trekullforbruk at det alt i 1631 sies at skogen i Prestmarka nord for Vik var uthogd! Jernverksdriften endte nok i 1818, da det var slutt på malmen i Feiring-gruvene, og i 1822 gikk Eidsvold Værk og dets eier Carsten Anker konkurs.

Viksverkets bygninger ble overtatt av eieren av selve Vik gård, en av ”Hauges venner”. Hans sønn Poul Poulsen Vik (P.P.V) var en god venn av Henrik Wergeland, som ofte var på besøk her. I 1840-årene bygde P.P.V. et stort brenneri her, der bl.a. dranken (restvæsken) ble ledet rett inn i et fjøs med plass til 200 okser. Poteter til brenneriet ble ført med båt fra hele Mjøsdistriktet.

Men i 1848 gikk P.P.V. konkurs og rømte fra kreditorer og familie til Amerika. Her deltok han i gullrushet i California, ble velstående igjen og hentet sin kone over til Amerika. Seinere ble han emigrasjons-agent og fikk mange til å dra over til den norske kolonien i Texas. Tangen Brenneri ble overtatt av hans største kreditorer og drevet videre til begynnelsen av 1900-tallet.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.