Kulturminne

Værnes kirke

Værnes kirke er en langkirke fra 1100-tallet. Kirken er en av de eldste bevarte steinbygningene i Norge.

Værnes kirke er en romansk steinkirke med rektangulært skip, lavere og smalere, rett avsluttet kor og vesttårn. Tårnets klokkeetasje er påbygd tidlig på 1200-tallet. Samtidig ble det laget ribbehvelv i tårnfoten, som tidligere har blitt brukt som dåpsrom, eller baptisterium. Sakristiet er bygd til på 1400-tallet, og korbuen er utvidet på 1600-tallet.

100 meter nord for kirken ligger en utgravet kalkovn som er datert til 1200-tallet. Værnes kirke ble restaurert under ledelse av Erling Gjone og sto ferdig i 1966.

Kirken har ikke inngang gjennom tårnet i vest, men i skipet er det inngangsportaler både i sør- og nordmuren. I kirkeskipet er det åpent takverk med saksesperrer. Stikkbjelkene har bevarte, utskårne masker. De eldste kalkmaleriene i kirkerommet er fra senmiddelalderen, og i veggene er det murt inn flere skulpturer og relieffer. Runeinnskrifter i murpussen er datert til rundt 1075. «Værnesstolen» i to etasjer, på nordsiden av koret, er spesielt imponerende, med utskåren rankedekor og bildemotiver fra Det nye testamentet. Den er skåret i 1685, antagelig av Marcus Nielsen Gram. Prekestolen har relieffer av evangelistene i fyllingsfeltene og er laget av Johan Biltsnider i 1623. Døpefonten i kleberstein er fra 1900. Altertavlen, som er laget av Søffren Oellssen i 1639, er svært rikt utformet med utskårne figurer. Midtfeltene nedenfra og oppover viser Nattverden, Getsemane, Korsfestelsen, Nedtakelsen fra korset, Oppstandelsen, Gudstegnet på hebraisk og Kristus i skyen. Korsfestelsen er flankert av Moses og Johannes, og Oppstandelsen er flankert av Elias og Peter.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.