Kulturminne

Utslagsplass for tømmer

Skråningen til venstre er en såkalt «utslagsplass» for tømmer.

Tømmeret ble bragt fra skogen og ned til fjorden med lastebiler, der det ble lastet av før det deretter skulle fløtes.Tømmerfløtingen på Randsfjorden opphørte i 1968.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.