Kulturminne

Tuv

Opprinnelig var Tuv en gard, men fra midten på 1700–tallet er den blitt delt og nå fins det tre garder som heter Tuv. Ordet Tuv betyr en topp eller spiss forhøyning på en flate. Og når en står ved Tuv ser en at dette navnet passer godt. Garden ligger på en kalkrabb og har vid utsikt over kulturlandskapet.

På 1600–tallet var to av eierne av garden Tuv lensmenn og stedet ble kalt for fogdegard. Den ene lensmannen het Anders Olufsen Tuv og etterkommere etter han eier fortsatt en av Tuv–gardene. Tuv var også ryttergard. En ryttergard var en gard som skulle stille en rytter, dragon, med hest og utrustning til kavaleritjeneste. Til gjengjeld ble ryttergarden blant annet forskånet for skatteforhøyelse, soldathold og skyssplikt. Under garden Tuv lå eiendommen Kalvsjømarken i Lunner som ble brukt som slåtteng. Til garden har det ikke hørt skog, men Andfossen ved elva Vigga tilhørte garden. På Andfossen var det både kvern og sagbruk. Gutua som går ned til høyre nord for garden var den gamle ferdselsvegen ned til Andfossen. Dersom du følger denne gutua kommer du ned til Jarenvannet og vegen mellom Gran og Brandbu.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.