Kulturminne

Trompeten gravfelt

Trompeten gravfelt består av rundt 60 gravhauger. Her kan man se både langhauger og rundhauger.

Åpent

Utendørs, tilgjengelig hele døgnet.

Avstand

Ved leden

Gravfeltet har blitt arkeologisk undersøkt. Funnene bestod blant annet av glasskår, dekorert keramikk og brente dyre- og menneskebein. I tillegg ble det funnet spor etter bygninger og kokegroper. Dette området har sannsynligvis vært brukt til ritualer i forbindelse med begravelse. Menneskene i jernalderen hadde en annen form for gravskikk enn det vi har i dag, der både dyr, gjenstander og mat ble ofret til gudene for å sørge for en trygg overfart fra de levende til de dødes rike.

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.