Kulturminne

Trandumskogen

Ligger langs Gudbrandsdalsleden
Under krigen brukte tyskerne Trandumskogen som rettersted og nesten 200 mennesker mistet livet her.

Åpent

Hele året

Avstand

2 km fra leden, vest for Hersjøen

I alt ble 176 nordmenn, 15 russere og 6 engelskmenn henrettet av tyskerne ved Trandumskogen. De ble skutt og begravd i massegraver. Mange var dømt til døden av tyskerne, men mange ble også henrettet uten dom. I mai 1945 ble massegraven oppdaget. Etter krigen ble norske landssvikfanger og ledende NS-folk brukt under oppgravingen av gravene.

I dag er det reist et minnesmerke over de som ble henrettet i Trandumskogen under den andre verdenskrig. Minnebautaen og navnetavlen står ved inngangen til skogen, mens gravene innover i skogen er merket. Trandumskogen har i dag status som nasjonalt minnesmerke

I skogen står også en tanksskytebane bygget i krigsårene (bildet). Trandumskogen er en ca 2 km omvei, vest for Hersjøen.

Foto: Tommy Gildseth / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Denne nettsiden benytter seg av informasjonskapsler, også kalt «cookies». Cookies er digitale fotspor som gjør Pilegrimsledens nettside best mulig for deg. Les mer om personvernet her.
Les mer om personvernet her.